Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Konkursy i sukcesy
Medal okolicznościowy

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

WYKAZ SZKOLNYCH KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp.

Termin

Wydarzenie 

Odpowiedzialny

1.

Termin do ustalenia

Olimpiada Wiedzy Technicznej

 

T. Chlebicki

2.

Październik - Listopad

Bóbr

 

J. Parys

3.

Termin do ustalenia

Konkurs „Warto wiedzieć  więcej o ubezpieczeniach społecznych”

 

B. Mazur

4.

Termin do ustalenia

XVI Konkurs Powiatowy „Poznaj na nowo powiat dębicki”

 

M. Parys, B. Mazur

5.

Listopad-kwiecień

Olimpiada Poligraficzna

 

B. Bieniasz-Erazmus

6.

Listopad-grudzień

PixBlock Challenge

 

J. Parys

7.

Termin do ustalenia

Eliminacje szkolne do OOWEiE

 

J. Dybowski

8.

Termin do ustalenia

Szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego

A. Piękoś

9.

Termin do ustalenia

Międzyszkolny konkurs z gramatyki „Grammatik kein Problem”

 

B. Zalewska, B. Stawarz-Schab

10.

Termin do ustalenia

Konkurs „Przystanek Europa”

 

M. Przybyłowska

11.

Termin do ustalenia

Konkurs na najlepszego technika i mechanika pojazdów samochodowych

 

Z. Pocheć

12.

Marzec-kwiecień

CodeQuest

 

J. Parys

13.

Termin do ustalenia

Konkurs języka angielskiego dla uczniów klas VII-VIII

 

M. Lenczowska

14.

Termin do ustalenia

Szkolne zawody w piłce nożnej

 

W. Maruszak

15.

Termin do ustalenia

Szkolny konkurs wiedzy o E.B.Raczyńskim  „Nie zmarnujmy Niepodległości”

 

J. Muter, A. Kos-Adamczak

16.

Termin do ustalenia

Konkurs Nordic Walking

 

R. Zima, G. Marszałek

17.

Termin do ustalenia

Szkolny konkurs czytelniczy

 

H. Nowak

18.

Termin do ustalenia

Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny

 

R. Ziobro

 

 • Olimpiada Wiedzy Technicznej – Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Adresatem Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadpodstawowych interesujący się tematyką związaną z techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie. Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach tematycznych: elektryczno – elektronicznej i mechaniczno – budowlanej.
 • Bóbr to międzynarodowy konkurs z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Konkurs jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Cele konkursu to między innymi: zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
 • Ogólnopolska Olimpiada o Ubezpieczeniach Społecznych realizowana jest pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
 • XVI Konkurs Powiatowy „ Poznaj na nowo powiat dębicki” – konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Jego celem jest propagowanie postaw i działań proekologicznych.
 • Olimpiada Poligraficzna – Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny dla uczniów szkół średnich realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów szkół średnich , szczególnie klas maturalnych techników poligraficznych do rozszerzenia wiedzy o poligrafii, a przez to pomoc w przygotowaniu się do studiów wyższych na Kierunku Papiernictwo i Poligrafia w Politechnice Warszawskiej.
 • PixBlock Challenge – to międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i młodzieży. Jest on w pełni przeprowadzony za pośrednictwem aplikacji PixBlocks. Zarówno udział w konkursie jak i aplikacja są całkowicie bezpłatne. Uczestnicy konkursu muszą rozwiązać zadania z zakresu programowania tekstowego w języku Python. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do nauki programowania oraz popularyzacja jej w szkołach.
 • OOWEiE – Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Organizatorem Olimpiady jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna – zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych. Laureatom i finalistom gwarantuje ona zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
 • Szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego – cele konkursu to propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży i rozwijanie pasji czytelniczej, popularyzowanie znajomości literatury brytyjskiej i amerykańskiej (znane utwory literackie), nauka języka angielskiego poprzez czytanie książek w języku angielskim oraz wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży.
 • Międzyszkolny konkurs z gramatyki „Grammatik kein Problem” – konkurs ze znajomości gramatyki niemieckiej dla uczniów. Ma na celu pogłębienie i udoskonalenie sprawności językowych w zakresie języka niemieckiego oraz popularyzację tego języka.
 • Konkurs „Przystanek Europa” – konkurs adresowany jest do uczniów ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II interesujących się geografią. Cele konkursu to poznanie środowiska geograficznego Europy, propagowanie wiedzy o Europie, kształtowanie poczucia jedności europejskiej a także rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
 • Konkurs na najlepszego technika i mechanika pojazdów samochodowych – „Młody Mechanik” – uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie dowolnych szkół technicznych oraz szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodzie mechanika, elektromechanika lub technika pojazdów samochodowych. Konkurs polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności Uczestników, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych mechaników i elektromechaników w Polsce.
 • CodeQuest – jest to wyzwanie korporacji Lockheed Martin postawione przed uczniami szkół średnich w celu zachęcenia ich do nauki programowania, a w przyszłości do dołączenia do następnej generacji inżynierów oprogramowania. Konkurs ma również na celu zainteresowanie uczniów nauką, technologią, inżynierią i matematyką.
 • Konkurs języka angielskiego dla klas VII-VIII – Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. Cele Konkursu to promowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu języka angielskiego oraz chęci pogłębiania wiedzy związanej z krajami angielskiego obszaru językowego. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami, rozwijania swoich uzdolnień językowych i podniesienia swojej samooceny, zachęcanie do współpracy szkół na terenie powiatu.
 • Szkolne zawody w piłce nożnej halowej – jest to turniej czwórek klasowych „futsal” w czterech kategoriach – klasy I, II, III, IV. Ma on na celu propagowanie sportów rekreacyjnych i zdrowego trybu życia.
 • Szkolny konkurs wiedzy o E.B. Raczyńskim „Nie zmarnujmy Niepodległości” – konkurs przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II. Ma na celu upamiętnienie darczyńcy gruntów pod budowę szkoły – hrabiego Edwarda B. Raczyńskiego, kształtowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Konkurs Nordic Walking – wewnątrzszkolny konkurs w chodzeniu z kijkami dla wszystkich uczniów ZSZ Nr1 im. Jana Pawła II. Celem konkursu jest propagowanie rekreacyjnych form ruchu i sportów życia. Chłopcy pokonują dystans 8 kilometrów a dziewczęta 5 kilometrów.
 • Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny – turniej organizowany jest m.in. przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży.W eliminacjach szkolnych biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i ich absolwenci w danym roku szkolnym, którzy zgłosili chęć startu w Turnieju.
 • Szkolny konkurs czytelniczy – konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas ZSZ Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy i ma charakter współzawodnictwa indywidualnego i klasowego. Cele konkursu to mobilizowanie młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy, rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury pięknej oraz popularyzowanie wartościowej literatury.

W naszej szkole młodzież czynnie bierze udział w konkursach:

Szkolny konkurs czytelniczy

Ogólnopolski Konkursu Poligraficzny

Finał V edycji konkursu Olimpiady Poligraficznej

 

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.