INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


RUSZA PIERWSZA EDYCJA KURSÓW I SZKOLEŃ

 

Logo
RUSZA PIERWSZA EDYCJA KURSÓW I SZKOLEŃ

W najbliższych dniach rozpocznie się I edycja kursów i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. W drodze przetargu wyłonione zostały firmy, które przeprowadzą cztery, zaplanowane w ramach projektu „Firma plus szkoła to pewna przyszłość”, kursy i szkolenia umożliwiające uczestnikom zdobycie kwalifikacji i uprawnień poszukiwanych obecnie na rynku pracy. Termin realizacji zadań obejmuje okres od 27 lutego 2017 roku (dzień podpisania umowy) do 31 maja 2017 roku.

Logo

W tym czasie zostaną przeprowadzone następujące kursy i szkolenia:

1. Kurs SEP ma na celu umożliwienie uczestnikom zdobycia uprawnień do eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. W kursie, obejmującym minimum 24 godziny, weźmie udział piętnastoosobowa grupa uczniów. Przeprowadzony zostanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy i zakończy się egzaminem państwowym.

2. Szkolenie z tworzenia projektów graficznych za pomocą programu Photoshop CS5 pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności zawodowe w programach graficznych PHOTOSHOP CS5 w celu późniejszego wykorzystania ich w rzeczywistych warunkach przedsiębiorstwa poligraficznego (w zakładzie stanowiącym potencjalne miejsca pracy). Szkolenie dla dziesięcioosobowej grupy, w wymiarze minimum 70 godzin, przeprowadzi Konsorcjum Firm: EDURES Wioleta Kupka oraz Usługi informatyczne INRAV Rafał Kochański z Rzeszowa. Zakończy się ono egzaminem wewnętrznym.

3. Kurs obsługi wózków widłowych ma na celu pomóc uczestnikom zdobyć uprawnienia operatora wózków widłowych bardzo obecnie poszukiwane na rynku pracy. Program kursu obowiązkowo obejmuje minimum 67 godzin, w tym: 47 godzin teoretycznych i 20 godzin praktycznych i kończy się egzaminem państwowym. Weźmie w nim udział piętnastoosobowa grupa uczniów i uczennic, a przeprowadzony zostanie przez działający w Dębicy Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR, Łukasz Rokosz.

4. Kurs spawania metodą TIG pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, umożliwiającą zdanie egzaminu organizowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Jest to egzamin państwowy, który uprawnia kursanta do otrzymania książeczki spawacza. Dwudziestu uczniów w dwóch dziesięcioosobowych grupach będzie się szkolić pod okiem instruktorów z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy. Program kursu obowiązkowo obejmuje minimum 111 godzin w tym: 31 godzin teoretycznych i 80 godzin praktycznych.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i stuprocentowych wyników egzaminów.

Logo

Tekst: Barbara Porzuczek
WRÓĆ