INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Dokumenty szkolne

Wydanie duplikatów

Klauzula obowiązku informacyjnego

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.


STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

STATUT Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

STATUT V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Regulamin Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy


Wniosek rodzica i ucznia o udostępnienie konta w dzienniku elektronicznym

Zasady korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy


Instrukcja zakładania służbowych kont pocztowych e-mail w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Instrukcja zakładania konta lub przywracania dostępu do dziennika elektronicznego Uonet


Regulamin mLegitymacji

mLegitymacja-załącznik nr 1 - wniosek dla ucznia pełnoletniego

mLegitymacja-załącznik nr 2 - wniosek dla ucznia niepełnoletniego


Dyżury od 10 lutego 2020 r.


OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS – ŚWIADCZENIA DODATKOWE


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY ZAWODOWE (po gim.) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY ZAWODOWE (po 8 klasie) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po gim.) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po 8 klasie) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY ZAWODOWE (po gim.) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY ZAWODOWE (po 8 klasie) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po gim.) - ROK SZKOLNY 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - TECHNIKUM NR 1 W DĘBICY - PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po 8 klasie) - ROK SZKOLNY 2020/2021


Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, pobierz ją tu: