INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Warsztaty Szkolne

Warsztaty szkolne są placówką dydaktyczno-wychowawczą i stanowią integralną część szkoły. Podstawowym zadaniem warsztatów jest organizowanie i prowadzenie praktycznej nauki zawodu, która jest częścią procesu kształcenia i wychowania uczniów szkół zawodowych. Polega ona w szczególności na przygotowaniu młodzieży do sprawnego działania w procesie produkcyjnym lub usługowym.

Jednym z bardzo ważnych czynników, mających wpływ na wyniki nauczania jest zorganizowanie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności produkcyjnej.

Umożliwiają bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej oraz rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Wyposażone pracownie w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia diagnostyczne są nowoczesną bazą edukacyjna dla uczniów Naszej Szkoły.
WRÓĆ