INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Odejście od nas wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, wzbudziło gorace pragnienie zachowania go w naszej pamięci na zawsze. Fakt ten sprawił, iż gremium szkolne zdecydowało jednomyślnie, że patronem naszej szkoły zostanie Jan Paweł II. Mamy nadzieję, że nadanie imienia naszej szkole uczyni nas lepszymi i podniesie prestiż naszej placówki, a słowa Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi" będą dla nas przesłaniem.

Kalendarium wydarzeń

7 kwietnia 2005 - czwartek godzina 12:00, szkolna Msza święta w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Dębicy w intencji zmarłego Jana Pawła II.
12 kwietnia 2005 - przedstawienie Radzie Pedagogicznej stanowiska Zespołu ds. nadania imienia szkole: pada wniosek, aby patronem został Jan Paweł II. Wniosek przyjęto przez aklamację.
24 czerwca 2005 - zakończenie roku szkolnego, uczniowie brawami przyjmują propozycję Patrona szkoły.
18 lipca 2005 - delegacja szkoły i parafii pw. Miłosierdzia Bożego u ordynariusza Bpa Wiktora Skworca z prośbą o akceptację nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II.
19 lipca 2005 - akceptująca odpowiedź Ks. Bpa Wiktora Skworca.
10 sierpnia 2005 - wniosek do Rady Powiatu o nadanie ZSZ Nr 1 w Dębicy imienia Jana Pawła II.
12 października 2005 - uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania imienia ZSZ Nr 1.
16 października 2005 - odsłonięcie w Dębicy pomnika Papieża Jana Pawła II; uczniowie naszej szkoły zapalają pod pomnikiem znicze.
17 października 2005 - godz. 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego uroczysta szkolna Msza św. w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.
31 października 2005 - delegacja szkoły u Bpa Wiktora Skworca z prośbą o ustalenie daty uroczystości nadania imienia szkole; ustalono termin 6 kwietnia 2006r.
2 listopada 2005 - w dniu święceń kapłańskich Jana Pawła II dziękowaliśmy Panu Bogu za dar kapłaństwa i za całą posługę Ojca Świętego dla Kościoła i świata.
4 listopada 2005 - to szczególny dzień dla nas Polaków, bo imieniny Jana Pawła II, trochę smutne, bo przeżywane po raz pierwszy bez Papieża. W tym dniu byliśmy pod pomnikiem Jana Pawła II i zapaliliśmy znicze ufając, że Ojciec Święty spogląda na nas z okna Pana Boga.
17 listopada 2005 - godz. 15:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji beatyfikacji Jana Pawła, w intencji jego zmarłych rodziców, zmarłych nauczycieli i uczniów naszej szkoły, w intencji dobrego przygotowania się społeczności szkolnej do uroczystosci 6 kwietnia.
5 grudnia 2005 - wspólnota „Mechanika” na koncercie FULL POWER SPIRIT w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
17 stycznia 2006 - godz. 14:00 młodzież wraz z nauczycielami zgromadziła się w świetlicy szkolnej, aby śpiewać kolędy i wsłuchiwać się w modlitwy Ojca Świętego.
17 lutego 2006 - Nabożeństwo różańcowe w kościele pw. Miłosierdzia Bożego zgromadziło dyrekcję, nauczycieli i młodzież naszej szkoły. Rozważania drugiej części różańca świętego – tajemnice światła, oparte zostały na nauczaniu Jana Pawła II. Modlitwę ofiarowano w osobistych intencjach nauczycieli i uczniów, a przede wszystkim w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Sługi Bożego Jana Pawła II. Pieśni Maryjne w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno–muzycznego, towarzyszyły nabożeństwu. 17 marca 2006 - godz. 15:00 w Godzinie Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W skupieniu wysłuchaliśmy rozważań czternastu kolejnych stacji męki i śmierci Jezusa Chrystusa, rozważań szczególnie ważnych, bo dotyczących istoty naszego odkupienia, a napisanych przez Jana Pawła II.
6 kwietnia 2006 - Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Przewodniczył nim Ks. Biskup Marian Duś, absolwent naszej szkoły z roku 1956, aktualnie biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas Mszy św. poświęcono sztandar szkoły oraz odbyło się ślubowanie młodzieży.

Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II

Uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 odbyły się 6 kwietnia 2006r. Przewodniczył nim Ks. Biskup Marian Duś, absolwent naszej szkoły z roku 1956, aktualnie biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. Podczas Mszy św. poświęcono sztandar szkoły oraz odbyło się ślubowanie młodzieży. Część artystyczna, którą wypełniły słowa Jana Pawła II, świadectwa młodych oraz pieśni tak bliskie Papieżowi, przypominające jego spotkania z młodzieżą, odbyła sie bezpośrednio po Mszy św. W dalszej części uroczystości, w budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową i popiersie Jana Pawła II, oraz otwarto Izbę Pamięci Patrona Szkoły. Następnie odbyło się spotkanie na sali gimnastycznej, podczas którego dyr. Ireneusz Kozak wręczył pamiątkowe medale osobom zasłużonym dla szkoły.

Życiorys Jana Pawła II

Karol Józef Wojtyła - Ojciec Święty Jan Paweł II przyszedł na świat 18 maja 1920r. w maleńkim miasteczku Wadowice na południu Polski, jako syn urzędnika wojskowego Karola i Emilii z Kaczorowskich. W dwa dni później przyjął chrzest w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem Ofiarowania NMP. W dzieciństwie i młodości przeżył śmierć ukochanych osób: matki (1929), jedynego brata Edmunda, lekarza w Bielsku (1932) i ojca (1941). Szkołę podstawową i Gimnazjum Męskie imienia Marcina Wadowity, Karol ukończył w rodzinnym mieście. Po maturze, latem 1938 roku, przeniósł się z ojcem do Krakowa - Dębnik, do domu rodziny Kaczorowskich, oraz rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, niestety przerwane wybuchem II wojny światowej. Aby zarobić na utrzymanie, Karol podjął pracę w kamieniołomie na Zakrzówku i fabryce Solvay w Borku Fałęckim. Jednocześnie uczestniczył w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. W październiku 1941 rozpoczął studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ jako kleryk Krakowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk abpa Adama Stefana Sapiehy w prywatnej kaplicy, w Domu Krakowskich Biskupów w dniu 1 XI 1946 roku. Dalsze studia teologiczne kontynuował w Rzymie przez dwa lata (1946-1948). Po powrocie do kraju przez trzy lata był wikariuszem parafii w Niegowici koło Gdowa, a następnie u św. Floriana w Krakowie (1948-51), kończąc pisanie pracy doktorskiej. Był ostatnim habilitowanym doktorem na Wydziale Teologicznym UJ (1953) przed jego likwidacją. W tym czasie podjął wykłady w Krakowie i w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął w Katedrze Wawelskiej - 28 IX 1958. Po śmierci abpa Eugeniusza Baziaka został wybrany wikariuszem kapitulnym (16 VII 1962). Jako jeden z niewielu polskich pasterzy brał udział we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II (1962-65). Szczególny wkład abp Wojtyła wniósł w przygotowanie Konstytucji o Kościele we współczesnym świecie Gaudium et spes (Radość i nadzieja). W trakcie trwania Soboru papież Paweł VI mianował go metropolitą krakowskim (30 XII 1963). Ingres arcybiskupi do Katedry na Wawelu miał miejsce 8 III 1964 roku. W trzy lata później ten sam papież wyniósł go do godności kardynalskiej (26 VI 1967). Po śmierci papieża Jana Pawła I, który kierował Kościołem tylko 33 dni, kolegium kardynałów 16 X 1978 wybrało kardynała Karola Wojtyłę Głową Kościoła. Jan Paweł II był pierwszym słowiańskim papieżem. Jego to w proroczym natchnieniu wymarzył Juliusz Słowacki. W styczniu następnego roku Jan Paweł II konsekrował w Rzymie swego następcę na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie (6 I 1979) metropolitę Franciszka Macharskiego, którego w kilka miesięcy później wyniósł do godności kardynała. Jan Paweł II jako Biskup diecezji w Rzymie zwizytował 251 parafii rzymskich. Jako prymas Italii odbył 124 podróże duszpasterskie po Włoszech. Jako Głowa Kościoła Powszechnego pielgrzymował poza Włochy 74 razy i był obecny na wszystkich kontynentach świata. W tym czasie nawiedził 115 państw, na 191 istniejących. W Europie Jan Paweł II odwiedził 32 państwa, a najczęściej bywał we Francji i w Polsce (9 razy).