INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ




Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Matura 2017

Matura 2015!
Droga Maturzystko, Drogi Maturzysto!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym zbiorem informacji na temat matury 2017!

Ważne linki:
1. Terminy egzaminów w 2017 roku
2. Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2016/2017
3. Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku
4. Komunikat o przyborach w 2017 roku
5. Deklaracje maturalne w roku szkolnym 2016/2017
 • a) Uczniowie klas 4 technikum składają deklarację wstępną, w terminie do 30 września 2016 r. Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną, staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 8 lutego 2017 r.
 • b) Absolwenci składajądeklarację w terminie do 7 lutego 2017 r. Złożenie deklaracji wstępnej nie jest obowiązkowe dla absolwentów.
  Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów z terenu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

  NOWA FORMUŁA
  Deklaracja_1a_N dla:
  (1) ucznia TECHNIKUM, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 (4 klasy technikum)
  (2) absolwenta TECHNIKUM, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016
  Deklaracja_1c_N dla:
  absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

  STARA FORMUŁA
  Deklaracja_1d_S dla:
  (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
  (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
  Deklaracja_1e_S dla:
  absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

  6. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO
  7. CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU ZAWODOWEGO

  Informacje egzaminie maturalnym można znaleźć na stronach:
  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/
  http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050726122534111

  O egzaminie maturalnym

 • Język polski - część ustna |Szczegóły w linku|

 • Język polski - dla nauczycieli i egzaminatorów |Szczegóły w linku|

 • Języki obce |Szczegóły w linku|

 • Matematyka |Szczegóły w linku|

 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego |Szczegóły w linku|

 • Przykładowe zestawy zadań oraz materiały dla maturzystów i nauczycieli |Szczegóły w linku|

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego |Szczegóły w linku|

  Opłata za egzamin maturalny

  Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 • (1) absolwentów LO, którzy po raz trzeci deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
 • (2) absolwentów, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (por. Załącznik 26a).

  Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2017 r. – 7 lutego 2017 r. przez absolwenta, który aby przystąpić do egzaminu, musi ją wnieść, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.


  Informator maturalny z matematyki od roku szkolnego 2014/2015 |Szczegóły w linku|

  Tablice matematyczne dla absolwentów 2015 "nowa formuła" |Szczegóły w linku|

  Tablice matematyczne dla absolwentów do 2015 "stara formuła" |Szczegóły w linku|


  Matura ustna z języka angielskiego – pożyteczne wskazówki MATURA USTNA WSKAZÓWKI


 • ORGANIZACJE SZKOLNE
  AGENDY SZKOLNE
  LOSOWE ZDJĘCIE

  Zdjęcie



  LINKI

  Starostwo Powiatowe

  PCEN

  OKE

  MEN

  KO

  Moodle System
  Polski/Polish
  Angielski/English
  Niemiecki/Deutsch




  page rank