INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Rekrutacja na rok szkolny 2019-2020 Rekrutacja na rok szkolny 2019-2020

Regulamin rekrutacji i proponowane kierunki kształcenia

Rejestracja kandydatów spoza systemu - INSTRUKCJA

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Procedury elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Terminy rekrutacji 2019-2020

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu KSEON tj.

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
Logo

Dla uczniów spoza systemu elektronicznej rekrutacji nasza szkoła oferuje stanowisko komputerowe oraz pomoc przy wprowadzaniu danych.

Logo

1. Można kandydować do trzech szkół.
2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych w podaniu, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
4. Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.
Wskazówki dojazdu do naszej szkoły.

Wyświetl większą mapę
WRÓĆ