INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ




Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019 Rekrutacja na rok szkolny 2018-2019

Regulamin rekrutacji i proponowane kierunki kształcenia

Rejestracja kandydatów spoza systemu - INSTRUKCJA

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Procedury elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2018-2019

Terminy rekrutacji 2018-2019

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu KSEON tj.

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
Logo

Dla uczniów spoza systemu elektronicznej rekrutacji nasza szkoła oferuje stanowisko komputerowe oraz pomoc przy wprowadzaniu danych.

Logo

1. Można kandydować do trzech szkół.
2. W każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych w podaniu, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
4. Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
5. Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.




Wskazówki dojazdu do naszej szkoły.

Wyświetl większą mapę




WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

Zdjęcie



LINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch




page rank