INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


XXXII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Sprawozdanie z XXXII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

logo XXXII OOWEiE

Dużym sukcesem zakończyła się XXXII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Przemysław Przybyło z klasy IVR został Laureatem i zajął I miejsce w grupie mechatronicznej, natomiast Paweł Plewko z klasy IVO uzyskał tytuł Finalisty. Zapewnili sobie gwarancję zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymali indeksy na kierunki z pionu elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki i na inne pokrewne we wszystkich Uczelniach Technicznych. Reprezentacja naszej szkoły w klasyfikacji zespołowej zajęła 2 miejsce pokonując 64 szkoły i ustąpiła tylko Zespołowi Szkół Łączności z Krakowa. Zespół tworzyli Mateusz Szczudło z kl. IVE/I w grupie elektrycznej, Krzysztof Jarzębski z kl. IVE/I w grupie elektronicznej oraz Sylwester Chmiel w grupie z kl. III I w grupie elektronicznej.


Gratulujemy Olimpijczykom i ich Nauczycielom.

Początki olimpiady sięgają 1973 roku, w którym odbyła się pierwsza edycja jako wspólna inicjatywa krakowskich uczelni i szkół średnich technicznych. W kolejnych edycjach dołączono sekcję elektroniczną, nastąpił wzrost liczby szkół biorących udział w olimpiadzie oraz rozszerzył się zasięg terytorialny na inne województwa. Obecnie obejmuje ona cały kraj. W tym roku nastąpiło dalsze poszerzenie o kolejną dziedzinę – mechatronikę. Po raz pierwszy uczestniczyli uczniowie z zagranicy. Byli nimi uczniowie z Ostrawy w Czechach.

Olimpiada ma unikatowy charakter. Oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzane są umiejętności praktyczne podczas wykonywania 2 ćwiczeń laboratoryjno - projektowych. Finał jest otwarty. Oznacza to, że Finalista odpowiada przed Komisją Konkursową, w obecności innych uczestników oraz widzów na wylosowane pytania. Pytania te maja charakter przekrojowy i obejmują zagadnienia z zawodowych przedmiotów. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.

Komitet Główny Olimpiady tworzą pracownicy naukowi Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Informatyki na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Jest ona przeprowadzana na terenie różnych ośrodków regionalnych na terenie kraju. W tym roku po raz pierwszy organizatorami była Dębica, ściślej trzy szkoły:

Centrum Kształcenia Praktycznego,
Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego,
Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II.

Było to dla nas wielkie wyzwanie. W dniach 26-27 marca gościliśmy 209 najlepszych uczniów z 66 szkół, ich opiekunów, pracowników naukowych AGH oraz Politechniki Rzeszowskiej, zaproszonych gości oraz licznych sponsorów, którzy hojnie obdarowali Laureatów i Finalistów. Za rok spotykamy się w Krośnie.


opracowanie : Grażyna Drapała
zdjęcia: Jerzy Kula
Ryszard Bieszczad

foto foto foto foto
Olimpiada - etap praktyczny
grupy mechatronicznej
w ZSZ Nr 1


Wielki finał XXXII edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej
w ZSZ Nr 1


Wielki finał XXXII edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej
w ZSZ Nr 1


Ogłoszenie wyników XXXII
Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej
w ZSZ Nr 1
Sukces naszych uczniów oraz naszej szkoły
w XXXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Jesteśmy już po finałach XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
i bardzo miło jest nam zakomunikować że nasi uczniowie zajęli bardzo wysokie miejsca:

Przybyło Przemysław - I miejsce w grupie Mechatronicznej

Plewko Paweł -           VII miejsce w grupie Mechatronicznej

a nasza szkoła II miejsce wśród wszystkich szkół z całego kraju biorących udział w olimpiadzie !!!

Szczegółowe wyniki XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Wyniki - grupa Mechatroniczna

Wyniki - grupa Elektryczna

Wyniki - grupa Elektroniczna

Zestawienie punktacji wszystkich szkół biorących udział w olimpiadzie

 

Uczniów do olimpiady przygotowywali następujący nauczyciele:
mgr inż. Paweł Jarosz
mgr inż. Józef Dybowski
mgr inż. Bogusław Stec

XXXII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

XXXII Olimpiada

Jesteśmy współorganizatorami XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Astor

Głównym sponsorem części mechatronicznej na olimpiadzie jest znana na polskim rynku automatyki przemysłowej firma Astor.Wspomniana część mechatroniczna olimpiady odbędzie się w budynku Zespołu Szkół nr 2, ul. Lisa 2 w dniu 26.III.2009 r.
Uroczyste otwarcie XXXII Olimpiady z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych gości, uczelni i firm na Hali Sportowej ZS nr 2, przewidywane jest na godz. 9.00–9.30.
Etap A zawodów II stopnia (test) – Hala Sportowa Zespołu Szkół nr 2 potrwa od 10.00–12.30. Będzie to część pisemna.
O godzinie 15.00 głoszenie listy osób zakwalifikowanych do etapu B zawodów II stopnia – Hol Zespołu Szkół nr 2 (wywieszenie list).
O godzinie 15.30 Uczestnicy zakwalifikowani do etapu praktycznego grupy mechatronicznej – wyjazd na etap praktyczny olimpiady do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Rzeszowska 78. U nas odbędzie się część praktyczna dla 16 uczniów, którzy zdobędą największą ilość punktów.

Wszystkie finały, w których w każdej grupie tematycznej weźmie udział po 12 uczniów, odbędą się w naszej szkole 27.III.2009 r o godzinie 8.00.

Patronat główny sprawuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki.Patronat honorowy sprawuje Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz MoskalStrony organizatorów i sponsorów olimpiady:


Oficjalna strona intenetowa organizatorów XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - AGH Kraków

Astor - Automatyka Sterowanie Transmisja Oprogramowanie Robotyka

Strona intenetowa ZS nr 2 w DębicyWRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank