INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Regulamin XI Akademii Technicznej pod nazwą „Techniki Dawne i Niedawne”

 

 Regulamin XI Akademii Technicznej pod nazwą „Techniki Dawne i Niedawne”
Regulamin XI Akademii Technicznej pod nazwą „Techniki Dawne i Niedawne”

1. Turniej organizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „SZANSA” .

2. Patronat nad turniejem objęli: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 w Dębicy „SZANSA” oraz Dyrekcja ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

3. Sponsorzy: Ventor sp. z o.o., TABOR, Drukarnia Milenium, PROGRAFIX Sp. z o.o., PHU MATEO, PIEKARNIA A. Ciszek, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr 1 „SZANSA” oraz Dyrekcja ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

4. Turniej odbędzie się 21 marca 2019 roku na terenie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, ul. Rzeszowska 78, 39-200 Dębica w godzinach od 900 do 1200.

5. Udział w Akademii mogą wziąć uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum. O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona (15 miejsc)!

6. Zgłoszenia udziału do 14 marca 2019 r. wg załączonego formularza - karta zgłoszenia - załącznik nr 1, fax. 14 69 69 281 lub w sekretariacie szkoły. Prosimy jednocześnie o wypełnienie i dostarczenie załącznika nr 2 (zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych).

7. Szkoły typują do Turnieju drużyny 9-cio osobowe i 1 nauczyciela opiekuna.

8. Przyjazd uczestników i opiekunów na Akademię odbywa się na koszt własny.

9. Turniej obejmuje następujące konkurencje:
I – KONKURSY MANUALNE
1. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu modelowanie przestrzenne na manekinie – Ornament sukni wieczorowej - 1 uczestnik,
2. Konkurs architektoniczno-budowlany Zostań konstruktorem – ZABAWA MUROWANA - 1 uczestnik
3. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu techniki - Montaż prostych konstrukcji - 1 uczestnik,
4. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu techniki mechatronicznej - Układanie elementów manipulatorem na czas - 1 uczestnik,
5. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu grafiki: „Wykonanie kartki wielkanocnej – metodą scrapbookingu” - 1 uczestnik,
6. Konkurs umiejętności manualnych z zakresu malowanie na sztalugach – Wykonanie plastycznego obrazu MECHANIK W PERSPEKTYWIE - 1 uczestnik,
II - KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA - 3 uczestników.

10. W konkurencji sprawnościowej obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.
11. Konkurencje rozgrywane będą równolegle. Czas przewidywany na poszczególne konkurencje ok. 45 minut.
12. Poszczególne konkurencje będą oceniane i punktowane przez komisje w skład, których wejdą przedstawiciele Sponsorów i Organizatorów.
13. W każdej konkurencji nagradzane będą trzy pierwsze miejsca (nagrody indywidualne dla uczestników).
14. Konkurencje będą punktowane. Wygrywa gimnazjum, którego drużyna zdobędzie największą ilość punktów. Trzy pierwsze gimnazja, które zdobędą największą liczbę punktów otrzymają puchary, a wszystkie szkoły biorące udział w konkursach otrzymają podziękowania i dyplomy.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.
16. Regulamin konkursu znajduje się także na stronie internetowej szkoły: http://www.mechanikdebica.edu.pl

Z poważaniem
Bożena Zielińska
Dyrektor ZSZ Nr 1
im. Jana Pawła II w Dębicy
WRÓĆ