INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


TABOR nową firmą patronacką ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
Logo
TABOR nową firmą patronacką ZSZ Nr 1
im. Jana Pawła II w Dębicy

W dniu 10 lutego 2014r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, a Firmą - Zakłady Produkcyjno Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski Spółka Jawna. Strony umowy podejmują działania celem utworzenia klas patronackich. Szkoła zobowiązuje się do utworzenia od 1 września 2014 roku klasy patronackiej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w cyklu 3- letnim. W latach następnych będzie kontynuowany nabór do tych klas. Uczniowie klas patronackich będą odbywali zajęcia praktyczne w Firmie Tabor zgodnie z programem nauczania zatwierdzonym przez zakład patronacki .Tabor S.J. w miarę swoich możliwości doposaży Szkołę w pomoce dydaktyczne, zorganizuje szkolenia, prezentacje i wycieczki naukowe dla uczniów i nauczycieli zawodu.

Umowę podpisali Dyrektor szkoły Pani mgr Bożena Zielińska i Dyrektor Generalny TABOR S.J. Pan inż. Marian Dybowski


tekst: Renata ZielińskaLogo
Logo


Logo


WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank