INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


    "Czas na plan - decyduj o swojej przyszłości" to kampania społeczna skierowana głównie do młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów, a co za tym idzie - przyszłej scieżki kariery. Ma ona na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy współczesnego rynku pracy.


Pomysłodawca:

     Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działajacym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.Pomysłodawcą jest: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie we współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działajacym przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Cele Kampanii:

    Kampania "czas na plan.pl - decyduj o swojej przyszłosci" ma na celu dotarcie do uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów, osób z wykształceniem średnim i wyższym, bezrobotnych oraz przekazanie istotnych kwestii związanych z problematyką rynku pracy, propagowanie informacji nt. właściwego planowania kariery zawodowej, w szczególnosci osób młodych, które stoją przed decyzją dotyczacą wyboru profilu kształcenia.

    Kampania ma uświadomić uczniom i absolwentom szkół średnich wage trafności wyboru przyszłosciowych kierunków studiów oraz podkreslić istnienie problemu przedsiębiorstw ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy, związanego bezpośrednio z niedostosowaniem umiejętności oraz kwalifikacji osób bezrobotnych, często młodych ludzi zaraz po studiach, do wymagan współczesnego rynku pracy.

Adresaci Kampanii:

* uczniowie i absolwenci szkół średnich,
* studenci,
* absolwenci studiów licencjackich i magisterskich,
* osoby bezrobotne, pragnące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Zadania

Projekt zakłada m.in. przekazywanie informacji nt.:

* przyszłościowych kierunków studiów i zawodów,
* planowania własnej kariery zawodowej,
* możliwosci rozwoju osobistego,
* własnych predyspozycji do wykonywania określonego zawodu,
* obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE,
* sposobów aktywnego poszukiwania pracy,
* wymagań stawianych przez pracodawców.

Inicjatorzy Kampanii pomogą:
* stworzyć indywidualny profil zawodowy,
* zbadać preferencje zawodowe, określając właściwy kierunek rozwoju,
* przeanalizować najważniejsze cechy osobowości,
* skorzystać nieodpłatnie ze szkoleń dotyczących tematyki rynku pracy,
* otrzymać oferty pracy w Polsce i UE,
* zwiększyć szanse na zatrudnienie.

    Uczestnikom projektu przekazywane będą także komplety materiałów zawierających informacje o szkoleniach, kursach, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz o obecnej sytuacji na rynku pracy.

Szczegółowe informacje w gabinecie Szkolnego Ośrodka Kariery

Wstecz

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional