INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - B.7.
Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych - B.07.


1. Wykonywanie robót posadzkarskich
Absolwent:
1. rozróżnia rodzaje materiałów posadzkarskich i określa ich właściwości;
2. określa sposoby przygotowania podłoży pod rożnego rodzaju posadzki;
3. rozróżnia rodzaje izolacji podłogowych i określa sposoby ich wykonania;
4. posługuje się dokumentacją projektów, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót posadzkarskich;
5. sporządzą przedmiar robót posadzkarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
6. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót posadzkarskich;
7. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót posadzkarskich;
8. przygotowuje podłoży do wykonania posadzek z rożnych materiałów;
9. wykonuje warstwy izolacyjne podłóg;
10. wykonuje podkłady podłogowe;
11. wykonuje posadzki z rożnych materiałów;
12. wykonuje zabezpieczenia powierzchni posadzek;
13. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń posadzek i dobiera sposoby ich naprawy;
14. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą posadzek;
15. ocenia jakość robót posadzkarskich;
16. wykonuje obmiar robót posadzkarskich i sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie robót okładzinowych
Absolwent:
1. rozróżnia rodzaje okładzin oraz określa ich właściwości i zastosowanie;
2. rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod okładziny;
3. posługuje się dokumentacją projektów, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót okładzinowych;
4. sporządza przedmiar robót okładzinowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5. dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót okładzinowych;
6. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót okładzinowych;
7. przygotowuje podłoży do wykonania okładzin;
8. wykonuje okładziny z różnych materiałów;
9. rozpoznaje rodzaje uszkodzeń okładzin i określa sposoby ich naprawy;
10. wykonuje prace związane z konserwacją i naprawą okładzin wykonanych z różnych materiałów;
11. ocenia jakość robót okładzinowych;
12. wykonuje obmiar robót okładzinowych i sporządza ich rozliczenie.WRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank