INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy-szkolenie
 
SZKOLENIE OPIEKUNÓW I ASYSTENTÓW SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS13 maja 2008 roku w Auli Jana Pawła II przy Katedrze w Tarnowie miało miejsce spotkanie formacyjno-informacyjne nt. „Szkolne Koła Caritas w naszej diecezji”. Było ono okazją do doskonalenia warsztatu opiekuna i asystenta SKC.
W spotkaniu tym wzięli udział ks. Stanisław Kołodziej i p. Barbara Stawarz. Część formacyjną rozpoczął wykład: „Szkolne Koła Caritas w świetle ustawy o wolontariacie”, w którym dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. Urszula Blacharz, przybliżyła podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu oraz dała cenne, praktyczne uwagi potrzebne w bieżącej pracy Kół.
Następnie p. Dagmara Salomon zaprezentowała - w multimedialnej prezentacji -życie „13-tki”- Szkolnego Koła Caritas z Zespołu Szkół w Chełmcu na Sądecczyźnie, które zdobyło wyróżnienie w ramach I edycji małopolskiego projektu przygotowującego uczniów gimnazjum do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
Kierownik Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Adrianna Błaszczyk, w wykładzie: „W jaki sposób SKC mogą realizować swoją misję we współpracy z osobami niepełnosprawnymi” przybliżyła oczekiwania osób niepełnosprawnych i możliwości współpracy Kół z powyższym Ośrodkiem.
W kolejnym wykładzie dyrektor Robert Ślusarek przybliżył historię Muzeum Skansenowskiego w Nowym Sączu.
W części informacyjnej został przedstawiony i omówiony program II Zjazdu Szkolnych Kół Caritas oraz sprawy bieżące.

Spotkanie zakończyła modlitwa o owocną pracę powołanych już 72 Szkolnych Kół Caritas, a w nich ponad 2500 wolontariuszy.


oprac. Barbara Stawarz

WRÓĆ