INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Szkolne Koło Caritas przy ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
logo Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas przy ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zostało powołane do życia dnia 16 października 2006 roku przez Dyrektora Diecezjalnej Caritas ks. Ryszarda Podstołowicza.

Podstawowym celem Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

Koło działa zgodnie z Regulaminem Szkolnego Koła Caritas Diecezji Tarnowskiej, a jego patronem jest Karolina Kózkówna. Opiekę nad Kołem sprawuje asystent kościelny ks. Stanisław Kołodziej oraz nauczyciel - Barbara Stawarz.

Zadaniami Koła są w szczególności: książka

  1. Kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej.
  2. Kształcenie i wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej.
  3. Budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę oraz kształtowanie osobowości katolika i Polaka.
  4. Dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka i mobilizowanie do stawiania sobie wysokich wymagań.
  5. Uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego inspirowanej wskazaniami Ewangelii i katolickiej nauki społecznej.
  6. Rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy, w szczególności otaczanie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz uczniów chorych.
  7. Troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym.
  8. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas, pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci oraz pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych itp.

Koło rozwija u uczniów postawę otwartości, odpowiedzialności, zaangażowania w życie społeczne oraz tolerancji.
Członkowie Koła kierują się w swoim życiu zasadami:

„ Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu ”oraz „ Jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie, żyj z pożytkiem dla innych”.


tekst: Barbara Stawarz
WRÓĆ