INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


GÓRA GROSZA 2009

GÓRA GROSZA 2009

logo Towarzystwa Nasz Dom

W dniach 23 - 30 listopada 2009 roku zorganizowano w naszej szkole akcję charytatywną „Góra Grosza”- wielką zbiórkę monet groszowych na rzecz dzieci najbardziej poszkodowanych przez los.

Akcja ta objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a zebrane w niej środki przeznaczane są na dofinansowywanie nowych rodzinnych domów dziecka, pomoc w organizowaniu samodzielnych grup mieszkaniowych dla dzieci z domów dziecka, programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych, szkolenia rodzin zastępczych oraz na tworzenie mieszkań dla młodzieży.

W tym roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, akcję „Góra Grosza” w naszej szkole zorganizowali i przeprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Caritas. Miło nam, że akcja ta na stałe wpisana jest w kalendarz wydarzeń szkoły. Opiekę nad sprawnym przebiegiem akcji sprawowały p. Marzena Rzucidło i p. Barbara Stawarz.

Nasi wolontariusze zebrali łącznie 175 złotych 81 groszy, które zostały przekazane Towarzystwu „Nasz Dom”.

„Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.”

Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim Nauczycielom i Uczniom, którzy przyłączyli się do GÓRY GROSZA.


tekst: Barbara Stawarz
WRÓĆ