INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Konkurs "na STO procent".

na 100 procentDyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSZ Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy „Szansa” ogłaszają konkurs „na STO procent”
Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs będzie trwał cały rok szkolny 2010/11, a jego wyniki będą rozpatrywane oddzielnie w I i II semestrze. Jury (organizatorzy) pod uwagę będzie brało frekwencję na zajęciach szkolnych i warsztatowych oraz postawę uczniowską. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. Uczniowie mający najwyższą frekwencję oraz wzorowe zachowanie otrzymają cenne nagrody.

WEŹ UDZIAŁ - NAPRAWDĘ WARTO !!Regulamin konkursu „na STO procent”

ORGANIZATORZY KONKURSU:
  • Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSZ Nr1im. Jana Pawła II w Debicy „SZANSA”
  • Rada Rodziców przy ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
UCZESTNICY KONKURSU:
  • Uczniowie wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
CZAS TRWANIA KONKURSU:
  • Rok szkolny 2010/11
CELE KONKURSU
  • Propagowanie wśród uczniów właściwego stosunku do obowiązków szkolnych
  • Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i warsztatowych
  • Wyrobienie wśród młodzieży nawyku właściwego zachowania na terenie szkoły oraz poza nią
PRZEDMIOT KONKURSU:
  • Frekwencja na zajęciach szkolnych i warsztatowych
  • Zachowanie młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Pełny regulamin konkursu TUTAJ

WRÓĆ

ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank