INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU

 

Regulamin

III edycji konkursu na pracę fotograficzną

„Wiosenne witraże”

1. Organizatorzy konkursu:

 

 członkowie komisji

przewodnicząca  mgr inż. Renata Zielińska – wicedyrektor szkoły

mgr Ryszard Bieszczad - nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Jasińska – nauczyciel języka polskiego

 mgr Jerzy Kula – nauczyciel geografii

mgr Barbara Stawarz – nauczyciel języka niemieckiego

 

2. Tytuł konkursu: „ Wiosenne witraże”.

3. Cele konkursu:   - odkrywanie piękna własnego regionu

                                  - kształtowanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży

                                  - kształtowanie umiejętności uniwersalnych

                                  - rozwijanie zainteresowań  fotografiką

4. Warunki uczestnictwa:

  • kat I  - przygotowanie pracy fotograficznej (zbiór  15 – 20 fotografii zapisanych na CD), w tym prace plastyczne (plakat lub obraz  wykonany dowolną techniką) przedstawiającej piękno miasta Dębicy i jego okolic wiosną.
  • kat II  - przygotowanie prezentacji multimedialnej w systemie Windows XP Office 1997-2007 na temat j.w.
  • konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas
  • w konkursie mogą brać udział uczniowie pracujący samodzielnie
  • praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa, wiek .

5. Prace konkursowe uczniowie oddają osobiście nauczycielom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w terminie do 31 maja 2010 r.

6. Oceny prac dokonuje komisja składająca się z nauczycieli organizujących konkurs.

7. Ocenie poddane zostaną : pomysłowość, staranność wykonania, technika, jakość zdjęć lub rysunków.

8. Wyróżnione zostaną najlepsze prace w danej kategorii.

9. Przewidziano nagrodę główną w konkursie.

8. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły, miasta Dębicy i miast partnerskich.

9. Autorzy zgłoszonych prac zrzekają się swych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.

10. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody.

11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

                         

                                                                                                                            Organizatorzy

 


WRÓĆ

ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank