INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


VII edycja konkursu „Impresje Fotograficzne” na temat: ”W szkolnym obiektywie…”
„Impresje Fotograficzne”

1. Organizatorzy konkursu:
przewodnicząca mgr inż. Renata Zielińska - wicedyrektor szkoły
członkowie komisji: mgr Ryszard Bieszczad - nauczyciel języka polskiego
mgr Jerzy Kula - nauczyciel geografii
mgr Barbara Stawarz-Schab nauczyciel języka niemieckiego

2. Tytuł konkursu:

”W szkolnym obiektywie…”


3. Cele konkursu:
 • kształtowanie umiejętności obserwacji różnych sytuacji z życia szkoły
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży
 • kształtowanie umiejętności uniwersalnych
 • rozwijanie zainteresowań fotografiką
 • tworzenie reportażu fotograficznego

  4. Warunki uczestnictwa:

 • kat I - przygotowanie pracy fotograficznej (zbiór 15 - 20 fotografii zapisanych na CD), .
 • kat II - przygotowanie prezentacji multimedialnej w systemie Windows XP, Office 1997-2007 na temat różnych sytuacji z życia szkoły
 • konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas
 • w konkursie mogą brać udział uczniowie pracujący samodzielnie
 • praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane uczestnika: imię, nazwisko, klasa, wiek .
  5. Prace konkursowe uczniowie oddają osobiście nauczycielom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu w terminie do 26 listopada 2010 r.
  6. Oceny prac dokonuje komisja składająca się z nauczycieli organizujących konkurs.
  7. Ocenie poddane zostaną : pomysłowość, staranność wykonania, technika, jakość zdjęć .
  8. Wyróżnione zostaną najlepsze prace w danej kategorii.
  9. Przewidziano nagrodę główną w konkursie.
  8. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na forum szkoły, miasta Dębicy i miast partnerskich.
  9. Autorzy zgłoszonych prac zrzekają się swych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu.
  10. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody.
  11. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

  Organizatorzy

 • ORGANIZACJE SZKOLNE
  AGENDY SZKOLNE
  LOSOWE ZDJĘCIE

  Zdjęcie  LINKI

  Starostwo Powiatowe

  PCEN

  OKE

  MEN

  KO

  Moodle System
  Polski/Polish
  Angielski/English
  Niemiecki/Deutsch
  page rank