Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Projekty
RODO

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

 PROJEKT PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY

 

plakat pawer vet 500

 Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” realizowany jest przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2020. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 276 780, 13 PLN.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, językowych i interpersonalnych oraz rozwinięcie wrażliwości międzykulturowej i postaw otwartości u 30 uczniów naszej szkoły. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie, uczący się na kierunkach technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik oraz technik grafiki i poligrafiki cyfrowej. Grupa wyjedzie na 4 - tygodniowy staż do czeskiej Ostravy.

Realizacja zagranicznych praktyk pomoże wykształcić samodzielnego, pewnego siebie absolwenta, otwartego na świat, konkurencyjnego na rynku pracy i gotowego profesjonalnie wykonywać obowiązki zawodowe. Tym samym przedsiębiorcy zyskają wykwalifikowanych kandydatów na swoich pracowników.

Projekt będzie miał również wpływ na szkołę. Kadra biorąca udział w przedsięwzięciu zwiększy kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego branżowego oraz metodyki stosowanej przy nauczaniu obsługi urządzeń, odpowiadającym poszczególnym profesjom. Tym samym szkoła będzie mogła dostosować oferty kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy.

Organizacją pobytu uczniów w Czechach zajmie się nasz partner – firma Educare et Labora z Ostrawy. Przed wyjazdem do Czech z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia językowe, które zminimalizują ryzyko problemów komunikacyjnych podczas pobytu w Czechach. Podczas zajęć przypomną sobie zwroty angielskiej terminologii branżowej, poznają także podstawowe zwroty w języku czeskim. Zostaną zorganizowane także zajęcia wprowadzające uczestników do czeskiej kultury i obyczajowości, umożliwiające polskim uczniom otwartość na odmienne postawy Czechów (np. w wymiarze religijnym). Uczniowie otrzymają także wsparcie pedagogiczne przygotowujące ich do radzenia sobie z niecodzienną sytuacją długotrwałej rozłąki oraz z obudzeniem u nich świadomości tego jak ważny jest ten wyjazd dla ich rozwoju zawodowego. Zajęcia pedagogiczne będą miały na celu również wzajemne poznanie się i zintegrowanie się uczestników projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Pragi i oraz Brna oraz przejazdy lokalne w Czechach zostaną pokryte z budżetu projektu.

 

power vet start 500

 

Tekst: Organizatorzy

Regulamin rekrutacji

 Formularz zgłoszeniowy 

 

 

 

PROJEKT FIRMA PLUS SZKOŁA TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

  1. NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI

  2. RUSZA PIERWSZA EDYCJA KURSÓW I SZKOLEŃ

  3. I edycja staży i praktyk zawodowych

  4. Rok szkolny 2017/2018 – II edycja kursów i szkoleń

  5. Specyfika kursów i szkoleń

DSC 0004 1000


PROJEKT „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”PROJEKT „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”

 

Archiwum projektów

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.