Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Historia szkoły - Strona 7
Historia szkoły

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Dzięki rozbudowanej bazie sportowej szkoła jest organizatorem ciekawych imprez sportowych: Memoriał im. Włodzimierza Panasa, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Klas Pierwszych w Piłce Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły , „Gimnazjada” oraz Festyn „Mechanik-Dzieciom”. Uczniom zdolnym przyznawane jest: Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz od 2004 roku Stypendium Przewodniczącego Rady Powiatu Dębickiego. Uczniowie mają zapewnioną pomoc materialną w postaci dofinansowania do obiadów w internacie, zapomóg i stypendium w miarę posiadanych środków. Do kalendarza roku szkolnego zostały od wielu lat włączone udziały klas w targach edukacyjnych organizowanych przez wyższe uczelnie oraz spotkania na terenie szkoły z przedstawicielami szkół wyższych. Aktywność młodzieży przejawia się także we współpracy z uczniami dębickich szkół średnich oraz z Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach, I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu, ze Zdrużeną Stredną Skolą im. Jana Andrascika w Bardejowie na Słowacji, Lwowskim College’em przy Uniwersytecie Informatyczno- Telekomunikacyjnym we Lwowie oraz Gesamtschule Friedenstal w Herford. W lutym 2004r. została wznowiona współpraca z Zespołem Szkół Gastronomicznych w Bardejowie, która rozwijana była już w latach 60-tych, głównie na płaszczyźnie sportowej. W grudniu 2004r. po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Dniach Otwartych Drzwi partnerskiej placówki oraz w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej w Bardejowie. Kontakty oparte na koleżeństwie i wymianie doświadczeń były zacieśniane poprzez następujące imprezy: X Finał konkursu Wybieram Trzeźwość (wyróżnienie dla Słowaków), Majówka Europejska, Wieczór Poezji Słowackiej, seminarium „Bardejów i Dębica bez granic”. Nawiązanie kontaktów z Lwowskim College’em przy Uniwersytecie Informatyczno-Telekomunikacyjnym nastąpiło w listopadzie 2004r. Umowa partnerska, podpisana przez dyrektorów tych szkół, umożliwiła opracowanie projektu „Karpackim szlakiem do Europy” - projektu dotyczącego współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń edukacyjno – kulturalnych pomiędzy szkołami. Projekt ten jest realizowany od września 2005r. w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionalnych Narodowego Programu dla Polski Phare 2003. Zrealizowano dotychczas następujące przedsięwzięcia: spotkanie polsko – ukraińskie połączone z seminarium „Młody obywatel w zintegrowanej Europie”, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, młodzieżowy turniej sportowy we Lwowie oraz udział delegacji ZSZ Nr1 w uroczystościach 60-lecia Lwowskiego College’u.

W 2006 roku została nawiązana partnerska współpraca z Gesamtschule Friedenstal w Herford w Niemczech. Szkoły podjęły się wspólnej realizacji programu „Cześć, to ja”. Przewodnim hasłem współpracy stało się powiedzenie: ”Razem w zjednoczonej Europie, bez uprzedzeń i z nadzieją na lepszą przyszłość”. W ramach realizacji projektu nawiązano systematyczną korespondencję mailową między uczniami, odbyły się spotkania polsko-niemieckie, które służyły zacieśnianiu wzajemnych kontaktów i lepszemu poznaniu zwyczajów i obyczajów obu krajów. W 2008 roku uczniowie obu szkół wzięli udział w projekcie „RÓŻNE kultury - RÓWNE szanse”, wspieranym przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej. Współorganizatorem wymiany młodzieży było Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy „SZANSA”. W ramach wymiany odbyły się konkursy, quizy, warsztaty i prezentacje, wizyty w galeriach i regionalnych muzeach, a także wycieczki krajoznawcze.

Celem współpracy polsko-niemieckiej jest kształcenie u młodych ludzi umiejętności sprostania wyzwaniom jakie współczesne realia stawiają przed Europą w zakresie uczenia się międzykulturowego. Służą również uczniom, którzy obok ćwiczenia umiejętności w sprawnym posługiwaniu się językiem niemieckim, poznają nowych przyjaciół, a także często odmienną kulturę.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w pracach Samorządu Uczniowskiego angażując się w szkolne i środowiskowe przedsięwzięcia w kolejnych latach pod opieką pań: Małgorzaty Mądro, Jolanty Muter, Małgorzaty Susz, Agnieszki Ścisłowskiej –Kusibab, Marzeny Rzucidło Społeczność szkolna bardzo chętnie odpowiadała na prośby i apele o solidarność z cierpiącymi dziećmi podczas wojny w Kosowie w 1999r., pomagała w zbiórce słodyczy, zabawek na rzecz Wychowanków Domu Dziecka „Hanka” i świetlicy Lumen przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, zbierała grosiki w akcji „Góra Grosza” oraz datki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wielokrotnie kwestowała na rzecz potrzebujących. Wyróżniający się w pracy społecznej uczniowie: Marta Bujak, Dominik Nykiel, Piotr Wilczyński, Magdalena Kowalczyk,Jakub Wasiljew i Wojciech Stachnik zostali laureatami kolejnych edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Codziennością w pracy Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samorządności poprzez współpracę z dyrekcją szkoły, pedagogami.

WRÓĆ

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.