Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy - Historia szkoły - Strona 5
Historia szkoły

Szukaj

Baner

baner cały napis nazwy szkoły i logotypy powiatu i godło szkoły pd gp

e-Dziennik

Plan

plan_lekcji

Dokumenty

logo dokumenty szkoły

Samorząd

samorzad-uczniowski

Konkursy

Projekty

logo-projekty

Ważnym wydarzeniem w okresie sprawowania funkcji dyrektora przez mgr inż. Ireneusza Kozaka była uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. Do tego wydarzenia społeczność naszej szkoły przygotowywała się od kwietnia 2005 roku. Kulminacyjnym punktem były uroczystości, które odbyły się 6 kwietnia 2006r. Przewodniczył im Ks. Biskup Marian Duś, absolwent naszej szkoły z roku 1956, aktualnie biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. Podczas Mszy Św.w kościele pw. Miłosierdzia Bożego poświęcono sztandar szkoły oraz odbyło się ślubowanie młodzieży. W dalszej części uroczystości, w budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową, popiersie Jana Pawła II, otwarto Izbę Pamięci Patrona Szkoły oraz wręczono pamiątkowe medale osobom zasłużonym dla szkoły. Nasza szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie Rodzin Szkół im. Jana Pawła II. Tradycją naszej szkoły stało się uczestnictwo w: Pielgrzymkach Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, Diecezjalnych Spotkaniach Szkół im. Jana Pawła II, Ogólnopolskich Zjazdach Szkół im. Jana Pawła II, Szkolnych Pielgrzymkach do Grobu Sługi Bożego Jana Pawła II w Watykanie. Wiele wydarzeń w życiu naszej szkoły związanych jest z działalnością i nauką Jana Pawła II, np. comiesięczne spotkania młodzieży w Izbie Patrona, Szkolne Konkursy Wiedzy o Janie Pawle II oraz uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Bożena Zielińska. Od 2007 roku w naszej szkole działa Okręgowa Komisja Oceniająca. Prace pisemne w naszej szkole sprawdzają egzaminatorzy OKE z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki. Na bieżąco w szkole prowadzone są prace remontowe i uzupełniana jest baza dydaktyczna szkoły. W 2008 roku zostało zapoczątkowane szereg działań w związku z planowaną uroczystością siedemdziesięciolecia szkoły (kwiecień 2009r.) W ZSZ Nr1 kształci się młodzież pochodząca z różnych środowisk. Podstawowym i bardzo ważnym celem wychowawczym jest rozwój osobowości ucznia oraz przygotowanie młodego człowieka do życia społecznego i zawodowego. Wszechstronne kształtowanie postaw młodzieży odbywa się przez organizowanie: spotkań z ciekawymi ludźmi kultury i sztuki, wyjazdów do teatru, wyjść do kina, wycieczek do Muzeum Regionalnego oraz do Galerii BWA, wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo-turystycznych oraz rajdów.

Ważnym zadaniem, realizowanym systematycznie od wielu lat, są akcje charytatywne, współpraca z ludźmi niepełnosprawnymi oraz wychowankami Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy. Od 2006 roku działa Szkolne Koło Caritas organizując akcje pomocowe i opiekę nad osobami potrzebującymi. Uczniowie pełnoletni, skupieni w Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi, dzielą się z potrzebującymi najcenniejszym darem, jakim jest krew. Społeczność szkolna nie pozostaje obojętna także na problemy ludzi chorych, zbierając fundusze na działalność Dębickiego Hospicjum Domowego w ramach Akcji „Pola Nadziei”. W szkole działają kółka: teatralne, recytatorskie, taneczne, muzyczne, kabaret oraz kluby: „Euro - Żak”, Elitarny. Od 18 lutego 2003r. w ZSZ nr1 działa Klub „Serce za Serce” promujący miasto Puurs–miasto partnerskie Dębicy w Belgii. Opiekunowie Klubu współpracują z Towarzystwem Przyjaźni i Współpracy Polska–Dębica, Puurs–Belgia. W czasie wakacji 2003r. w ramach wymiany młodzieży zaprzyjaźnionych miast czterech członków Klubu towarzyszyło rówieśnikom z Puurs w podróży po Polsce. 3 czerwca 2005r. w ZSZ Nr1 odbyła się polsko–belgijska biesiada z udziałem kilkunastu przedstawicieli miasta Puurs. Goście z Belgii przybyli na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSZ Nr1 w Dębicy „Szansa”. Młodzież naszej szkoły uczestniczy w różnorodnych konkursach, olimpiadach, turniejach, seminariach od szczebla szkolnego do ogólnopolskiego m.in. w konkursach z języka angielskiego, niemieckiego, w Podkarpackim Konkursie Matematycznym, Kangur, „Przyroda w twoich oczach”, „Zostań negocjatorem”, „Ośmiu wspaniałych”, w Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym, Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym, Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Nasza szkoła jest także organizatorem wielu konkursów, w których uczestniczą uczniowie naszej szkoły i nie tylko, m.in. konkurs recytatorski i ortograficzny, konkurs doświadczalny z fizyki, z astronomii, debata ekologiczna, konkurs „Poznaj swój powiat”, konkurs wiedzy o Janie Pawle II, „Wybieram trzeźwość” czy konkursy na prace plastyczne i fotograficzne.

W roku szkolnym 1986/87 w ZSZ Nr1 została otworzona pierwsza klasa Technikum Zawodowego o specjalności budownictwo ogólne. Data uruchomienia tego kierunku kształcenia zbiegła się z powołaniem w 1987r., za zgodą ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (I edycja). Początkowe lata funkcjonowania technikum budowlanego to przede wszystkim tworzenie bazy dydaktycznej w warsztatach szkolnych, organizowanie trzech pracowni do nauczania teoretycznych przedmiotów budowlanych, w tym jednej pracowni komputerowej do nauki projektowania. W roku szkolnym 1993/94 po raz pierwszy w ZSZ Nr1 zostały przeprowadzone eliminacje szkolne VII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (OWiUB). Do etapu szkolnego przystąpiło 17 uczniów, w eliminacjach okręgowych w Rzeszowie wzięło udział 4 uczestników. Jacek Mitek został finalistą OWiUB na szczeblu centralnym w Bydgoszczy, uzyskując wstęp na wyższą uczelnię bez egzaminu wstępnego. Dwa lata później (w 1996r.) laureatem IX edycji OWiUB w Wieluniu został uczeń kl. Vm TZ Piotr Krajewski, zajmując siódme miejsce w kraju i również indeks studenta. XI edycja OWiUB zakończyła się kolejnym sukcesem ucznia naszej szkoły – Paweł Grych został laureatem eliminacji centralnych w Łodzi. W roku szkolnym 1998/99 Bogusław Kudłacz był laureatem eliminacji okręgowych i uzyskał wysoką lokatę w etapie centralnym XII edycji OWiUB w Głuchołazach.

#My_to_mamy

pracownia mobilna

Nasza baza dydaktyczna.

#Tego_uczymy

tego uczymy

Uczniowie tak ćwiczą swe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.