INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Szkolny Zespół Muzyczny ŚWIAT MUZYKI

Muzyka ma szczególnie doniosłe znaczenie. Jest swoistą formą kontaktu człowieka ze światem dźwięków, rozwija percepcję słuchową, aktywną postawę twórczą, sferę emocjonalną, wrażliwość estetyczną, a to z kolei ma duży wpływ na osiągnięcie coraz lepszych wyników w nauce. Muzyka wpływa nie tylko na rozwój zdolności muzycznych ucznia, ale przede wszystkim posiada ogromną wartość ogólnorozwojową - i z tego powodu nabiera szczególnego znaczenia w kształceniu młodego człowieka.

Uczestnictwo młodzieży w pracach zespołu stwarzania młodzieży warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej i muzycznej, uwrażliwia ich na piękno muzyki, doskonali umiejętności wokalne, kształci zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy oraz koncentracji uwagi.

Zajęcia muzyczne pozwalają na tworzenie atmosfery radości z muzykowania oraz stymulują wysiłek intelektualny w celu wykazania coraz trudniejszych umiejętności, ponadto przyczyniają się do rozbudzania i rozwijania wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności twórczych i wprowadzają uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań artystycznych.

Działalność w naszej szkole zespołu muzycznego koncentruje się głownie na uświetnianiu muzycznym wszelakich uroczystości szkolnych m.in.: Dzień Patrona Szkoły, Dzień Edukacji Narodowej, Dni Otwarte Szkoły – Gimnazjada, Kolędowanie w okresie świąt , Oprawy muzyczne podczas uroczystych Mszy św., jak też udział w uroczystościach, konkursach i przeglądach organizowanych w środowisku lokalnym .WRÓĆ