INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


XXIV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”

 

XXIV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”
XXIV EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”

„Nadzieja zawiera światło mocniejsze od ciemności,
jakie panują w naszych sercach”

Jan Paweł II

Dnia 20 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy odbyło się podsumowanie XXIV Międzyszkolnego Konkursu „WYBIERAM TRZEŻWOŚĆ”. Organizatorami konkursu byli pedagodzy szkolni.

Niezmiennie, od 1994 roku, konkurs ma na celu:
propagowanie życia w trzeźwości,
zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,
przybliżanie młodzieży zagrożeń wynikających z tychże uzależnień,
promowanie zdrowego stylu życia
oraz rozwijanie twórczej aktywności.

W 2011 roku konkurs otrzymał HONOROWY PATRONAT PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Młodzież miała możliwość wykonania pracy w jednej z trzech kategorii: praca literacka, plakat lub ulotka. W XXIV edycji Międzyszkolnego Konkursu „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ” wzięło udział 69 uczestników. W kategorii prac:
literackich - 24 osoby,
plastycznych – ulotka - 30 osób,
plastycznych – plakat- 15 osób.

W konkursie wzięła udział młodzież z 15 placówek powiatu dębickiego:
1. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych
2. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Machowej
3. Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku
4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce
5. Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy
6. Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wiewiórce
7. Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie
8. Zespołu Szkół w Zawadzie
9. Szkoły Podstawowej w Zasowie 10. Szkoły Podstawowej w Korzeniowie
11. I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy
12. II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy
13. Zespołu Szkół 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
14. Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Osiedlu
15. orazZespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a opiekunowie podziękowania, ufundowane przez naszą szkołę, a laureaci nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Podczas uroczystości zostały wyeksponowanenagrodzone prace plastyczne w kategorii plakat i ulotka.

Lista nagrodzonych

W podsumowaniu konkursu uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami, Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy oraz zaproszeni goście:
• PaniKatarzyna Rokosz–Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji
• PaniBożena Osocha–Radny Powiatu Dębickiego i Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie.

Konkurs został zorganizowany przy wsparciu:
• Starostwa Powiatowego w Dębicy
• Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy "SZANSA"


Tekst: Pedagodzy szkolni
WRÓĆ