INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Pracownia elektryczna
Pracownia elektryczna
Pracownia elektryczna

Uczniowie podczas zajęć w pracowni nabywają umiejętności związane z montażem i konserwacją instalacji elektrycznych, posługiwania się dokumentacją elektryczną, czytania schematów elektrycznych, montażu i uruchamiania układów sterowania maszyn elektrycznych, konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pracownia wyposażona jest w:
multimetry cyfrowe
mierniki do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych
aparaty i urządzenia elektryczne
aparaty nowoczesnych instalacji elektrycznych
miernik rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarcia
stanowiska do montażu układów stycznikowo – przekaźnikowych
sprzęt komputerowy, rzutnik multimedialny

Pracownia elektrycznaWRÓĆ