Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

 1. Losowanie „szczęśliwych numerków” na nadchodzący miesiąc odbywa się w każdy ostatni piątek miesiąca.

 2. Zasady losowania:

  • z puli numerków od 1 do 37 w ostatni piątek każdego miesiąca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dokonują losowania szczęśliwych numerków na nadchodzący miesiąc

  • losowanie odbywa się w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 3. W ciągu miesiąca każdy numerek jest losowany tylko raz.

 4. Osoba, której numerek został wylosowany jest szczęśliwa i nietykalna, ponieważ może odmówić udzielenia odpowiedzi ustnych w ciągu całego dnia.

 5. Wylosowany numerek odpowiada numerowi z dziennika.

 6. Spis wylosowanych numerków na poszczególne dni odnotowuje protokolant SU i umieszcza je w zeszycie protokołów.

 7. Przewodniczący SU odpowiedzialny jest za umieszczanie na stronie internetowej informacji o wylosowanych numerkach na bieżący tydzień.

 8. Przywilej szczęśliwego numerka traci ważność z końcem wszystkich lekcji.

 9. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z przestrzegania regulaminu szkoły.

 10. Uczeń posiadający szczęśliwy numerek nie jest zwolniony z pisania zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek.

 11. Nauczyciele są proszeni o przychylne potraktowanie akcji.