Samorząd Szkolny

Od maja 1945 r., gdy szkoła zaczęła funkcjonować w bardzo trudnych warunkach powojennych, powstały trzyosobowe samorządy klasowe i Samorząd Uczniowski, który zajmował się organizowaniem całokształtu życia szkoły. Jednym z pierwszych jego opiekunów był Władysław Grych (1946/47), natomiast w latach 50–tych kolejnymi opiekunami byli Tadeusz Wójcik i Jadwiga Jarosz. W tym czasie dużą aktywnością w pracy samorządu wyróżniali się uczniowie: Marian Maj, Kazimierz Kurgan i Tadeusz Gawryś.

Nie sposób wymienić wszystkich zadań i osiągnięć tej organizacji wchodzącej do końca lat 80-tych w skład tzw. aktywu świetlicy. W tym czasie samorząd udzielał informacji o zasadach rekomendacji młodzieży przez organizacje na studia i o pracy w NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech w ramach Ochotniczego Hufca Pracy. Wprowadzono współzawodnictwo o tytuł Mistrzowskiego Samorządu Młodzieży (w 1987 r. SU naszej szkoły uzyskał III miejsce we współzawodnictwie wojewódzkim) i Kałamarski Laur.

W latach 1994-1997 opiekunem Samorządu Szkolnego była Małgorzata Mądro. Trudno wymienić wszystkie przedsięwzięcia organizowane przez młodzież, ale najważniejsze to: uczestniczenie w akcji Sprzątania Świata i kolejnych finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowanie dyskotek, spotkań opłatkowych, wyborów miss i mistera szkoły.

Najwybitniejszym jednak osiągnięciem tego samorządu było opracowanie i wydanie publikacji – pierwszego albumu o szkole „Rok w szkole 1995/1996 – długo to czy nie?”. Zespół redakcyjny tworzyli uczniowie: Aneta Święch, Monika Kędzior, Mariusz Czepiec, Paweł Maduzia, Michał Grześkiewicz, Agnieszka Pietrucha, Paweł Rdzak, Marcin Radzik, Andrzej Mroczek, Bernadetta Mikos, Marcin Mryczko, Jolanta Łazowska i Lesław Mazur. W 1997 r. Samorząd Szkolny został wyróżniony w konkursie „O jaką szkołę nam chodzi” i na Ogólnopolskim Sejmiku Samorządów Uczniowskich w Warszawie otrzymał nagrodę w postaci tygodniowego pobytu dla uczniów w Bukowinie Tatrzańskiej.

W latach 1997–2004 Samorząd Uczniowski pracował pod opieką Jolanty Muter, według motta: „Chcesz, żeby Twój Samorząd działał jak należy? No to działaj!”. Społeczność szkolna chętnie odpowiadała na prośby i apele o solidarność z cierpiącymi dziećmi podczas wojny w Kosowie w 1999 r., pomagała w zbiórce słodyczy, zabawek na rzecz wychowanków Domu Dziecka „Hanka” i świetlicy LUMEN przy Parafii Bożego Miłosierdzia w Dębicy, wielokrotnie kwestowała na rzecz potrzebujących. W pracy Samorządu Uczniowskiego wyróżniali się laureaci powiatowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”: Marta Bujak (2002 r.), Dominik Nykiel (2002 r.), Piotr Wilczyński (2003 r.), Magdalena Kowalczyk (2004 r.), Jakub Wasiljew (2004 r.).

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w latach 2001–2003 odbywały się spotkania w Klubie Elitarnym, podczas których dokonywano prezentacji licznych osiągnięć uczniów i nauczycieli. Wśród nich znaleźli się olimpijczycy, honorowi krwiodawcy, wolontariusze, sportowcy, organizatorzy imprez i konkursów. Ważnym elementem pracy Samorządu Uczniowskiego w procesie integracji europejskiej był szkolny klub „Serce za Serce”, działający od 2002 r. w ramach kontaktów miasta Dębicy z miastem partnerskim Puurs w Belgii. Wizyta przedstawicieli władz miasta Puurs przebiegała pod hasłem: „Z szacunkiem dla innych ludzi, pielęgnując kulturę i tradycję narodową, przygotowujemy młodego człowieka do bycia obywatelem zjednoczonej Europy”. Samorząd Uczniowski starał się pielęgnować tradycje patriotyczne poprzez organizowanie spotkań na temat II wojny światowej, Armii Krajowej oraz przygotowanie spotkania poświęconego postaci majora Ludwika Marszałka przybliżonej w wykładzie dr. Tomasz Balbusa – historyka Instytutu Historycznego we Wrocławiu.

W dowód uznania dla pracy Samorządu Uczniowskiego dyrektor Kazimierz Moskal przekazał pomieszczenie, które po wyremontowaniu stało się siedzibą Rady Samorządu Uczniowskiego.

W roku szkolnym 2004/05 i 2005/06 SU pracował pod opieką Agnieszki Ścisłowskiej–Kusibab i Małgorzaty Susz. Uczniowie wzięli udział w wielu uroczystościach szkolnych i miejskich np. Dzień Papieski, wyjazd na Górę Śmierci w Pustkowie .Włączyli się w przygotowanie uroczystości z okazji nadania szkole imienia Jana Pawła II. Zorganizowali „Wybory Najsympatyczniejszej”, które wygrała uczennica kl. III L lp Agnieszka Loc.

Od roku szkolnego 2007/2008 Samorząd Uczniowski pracuje pod opieką Marzeny Rzucidło. Przeprowadził akcje charytatywne: „Góra Grosza”, zbiórkę karmy na rzecz schroniska dla bezdomnych psów „AZYL”, pomagał w zorganizowaniu zbiórki maskotek i książeczek na rzecz Domu Dziecka i Przedszkola nr 7, pomagał w zbiórce cukierków Nimm2 – „Witaminka dla Murzynka”. Uczniowie pomagali w świetlicy LUMEN poprzez udzielanie bezpłatnych korepetycji i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych. Ponadto Samorząd Uczniowski zorganizował różne konkursy: konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, konkurs na najpiękniejszy wiersz o miłości, konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową, konkurs plastyczny i literacki „Wiosna w poezji i w sztuce”.

Funkcję przewodniczącego Samorządu Szkolnego pełnili kolejno: Wacław Ziobro, (...), Wiesław Pyrsak, (...), Ewa Koczur, Małgorzata Wilczyńska, Mariusz Muciek, (...), Lesław Mazur, Agnieszka Pietrucha, Magdalena Gąsior, Jacek Kukla, Magdalena Kowalczyk, Izabela Mirowska, Paulina Potwora, Bartłomiej Nykiel, Weronika Kędzior i Katarzyna Kędzior.

Młodzież brała udział w akcjach zorganizowanych przez władze miasta i powiatu np.: w Marszu Przeciwko Przemocy i w konkursie „Ośmiu Wspaniałych” (Weronika Kędzior otrzymała wyróżnienie za działalność szkolną i charytatywną).

Codziennością w pracy wszystkich samorządów uczniowskich było rozwijanie samorządności, udział członków w wydarzeniach kulturalnych, organizowanie dyskotek, spotkań, uroczystości, rozwiązywanie problemów socjalnych, wychowawczych, współpraca z dyrekcją szkoły, pedagogami i higienistką szkoły.