INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


PROJEKT FIRMA PLUS SZKOŁA TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ
Logo projektu
PROJEKT FIRMA PLUS SZKOŁA TO PEWNA PRZYSZŁOŚĆ

Powiat Dębicki oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy zaprasza do udziału w projekcie "Firma plus szkoła to pewna przyszłość" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Wartość projektu: 456 870,75 zł w tym:
wysokość wkładu Unii Europejskiej: 411 183,67 zł.

Okres realizacji projektu: 1.10.2016 r. - 31.10.2018 r.

Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy poprzez podnoszenie i dostosowanie ich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych do rynku pracy, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz doskonalenie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

1. Informacja o projekcie
2. Regulamin projektu
3. Załącznik nr 1
4. załącznik nr 2
5. Załącznik nr 3
6. Załącznik nr 4
7. Załącznik nr 5

8. Rekrutacja na kursy i szkolenia

Logo projektu
  1. NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNIWRÓĆ