INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI

 

Logo
NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy widać już wyraźnie pierwsze korzyści płynące z realizacji projektu „Firma plus szkoła to pewna przyszłość”. Przewidziane są w nim cztery główne zadania, a jedno z nich brzmi: „Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego. Na realizację tego zadania szkoła otrzyma 75 015, 00 zł, za które zakupi nowoczesne wyposażenie do następujących pracowni: spawalnia, pracownia procesów graficznych oraz pracownia elektrotechniki.”

Pod koniec grudnia 2016 roku rozstrzygnięty został przetarg na dostawę sprzętu i pomocy naukowych dla ZSZ Nr 1, dzięki czemu szkoła mogła nabyć nowoczesne elementy wyposażenia pracowni za środki otrzymane z budżetu projektu. Powracający po świątecznej przerwie uczniowie odkryli, jak bardzo zmieniły się na korzyść niektóre sale służące do nauki przedmiotów zawodowych.

Pierwsza z nich to pracownia procesów graficznych, której opiekunem jest pani Joanna Doroba. Znalazło się w niej nowoczesne urządzenie do drukowania cyfrowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem. Uczniowie i nauczyciel mogą już pożegnać się z tradycyjną tablicą i markerem, bo mają teraz do dyspozycji mobilną tablicę interaktywną i rzutnik multimedialny w zestawie ze stolikiem prezentacyjnym, ekranem i głośnikami aktywnymi.

W identyczny zestaw wzbogaciła się pracownia elektrotechniki, którą opiekują się nauczyciele przedmiotów mechatronicznych – panowie Józef Dybowski i Paweł Jarosz.

Z realizacji zadania skorzystały też warsztaty szkolne, a konkretnie spawalnia, gdzie zajęcia prowadzi pan Bogdan Kochanowski. Za pieniądze pochodzące z budżetu projektu zakupiono sprzęt, który posłuży kolejnym rocznikom w nauce fachu spawacza. Pracownia otrzymała mechaniczną giętarkę + osprzęt, dwie szlifierki ostrzałki, dwa stoły ślusarskie, dwie wiertarki stołowe oraz komplet drobnego sprzętu warsztatowego.


Tekst: Barbara Porzuczek
WRÓĆ