2Dp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 geografia Pr 106 m.i.m.u.e-zp-te1 w33
m.i.m.u.e-zp-te2 sm 224
pr.t.mechan2-tm1 W_ w011
pr.t.mechan2-tm2 jp 130
komunik. JM 104 j.niemiecki-gr1 _S 230
j.angielski-gr2 EP 303
j.angielski-gr1 PB 311
2 8:50- 9:35 informatyka-gr1 JS 213
wf-gr2 MK DSG2
m.i.m.u.e-zp-te1 w33
m.i.m.u.e-zp-te2 sm 224
pr.t.mechan2-tm1 W_ w011
pr.t.mechan2-tm2 jp 130
chemia Pa 227 j.polski JM 104 j.polski JM 104
3 9:40-10:25 j.angielski-gr1 PB 311
wf-gr2 MK DSG1
m.i.m.u.e-zp-te1 w33
m.i.m.u.e-zp-te2 sm 224
pr.t.mechan2-tm1 W_ w011
pr.t.mechan2-tm2 jp 130
r_matematyka Pa 227 biologia JB 206 pod.elektr.-te DG 313
urz.s.me tm-tm jp 130
4 10:30-11:15 przedsięb. MB 206 m.i.m.u.e-zp-te1 w33
m.i.m.u.e-zp-te2 sm 224
pm-mech tm-tm W_ w011
matematyka Pa 206 historia AN 126 pod.elektr.-te DG 313
pr.mumech.2-tm1 DJ 124
pr.mumech.2-tm2 jp 130
5 11:35-12:20 religia BM 308 omiue-zp-te1 w33
omiue-zp-te2 sm 224
pm-mech tm-tm W_ w011
zaj. z wych. MK 315 in.el te-te BZ 315
urz.s.me tm-tm jp 130
masz el te-te DG 313
pr.mumech.2-tm1 DJ 124
pr.mumech.2-tm2 jp 130
6 12:25-13:10 wf-gr1 MK MSG2
j.niemiecki-gr2 BE 225
omiue-zp-te1 w33
omiue-zp-te2 sm 224
urz.s.me tm-tm jp 130
wf-gr1 MK DSG1
informatyka-gr2 JS 213
in.el te-te BZ 315
pm-elekt. tm-tm DJ 124
j.niemiecki-gr1 _S 230
j.niemiecki-gr2 BE 225
7 13:15-14:00 wf-gr1 MK MSG2
j.angielski-gr2 EP 303
bhp-te MP 204
ukł.pn.i.hyd-tm jp 130
j.polski JM 104 religia BM 308 urz.elekt.-te BZ 315
pm-elekt. tm-tm DJ 124
8 14:05-14:50 historia AN 126   fizyka FK 226 doradz. zaw. _S 230 matematyka Pa 109
9 14:55-15:40     wf-gr2 MK DSG2    
Obowiązuje od: 6 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2023-02-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum