2Cp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   informatyka-gr1 JS 213
r_angielski-gr2 KB 305
doradz. zaw. _S 230 eks.s.kom.2-ti1 pj 222
k.i.m.odzież-st VK w30
pr.i.st.o-zp-st1 Br w10
2 8:50- 9:35 tech.od. to-st VK w30 wf-c1 ZW DSG1
wf-c2 #c22 MSG1
wf-d1 #d23 DSG2
j.polski RE 113 eks.s.kom.2-ti1 pj 222
k.i.m.odzież-st VK w30
eks.s.kom.2-ti2 pj 222
wyk.odz.-zp-st1 Pi w9
wyk.odz.-zp-st2 Br w10
3 9:40-10:25 matr.od. to-st VK w30 j.angielski-gr1 KB 211
j.niemiecki-gr2 BE 225
religia BM 308 j.polski RE 113 eks.s.kom.2-ti2 pj 222
wyk.odz.-zp-st1 Pi w9
wyk.odz.-zp-st2 Br w10
4 10:30-11:15 sys.oper.-ti WI 215
hist.fryzur-st VK w30
j.niemiecki-gr1 BS 103
j.angielski-gr2 KB 305
geografia Pr 106 j.polski RE 113 sieci k tt-ti pj 326
wyk.odz.-zp-st1 Pi w9
wyk.odz.-zp-st2 Br w10
5 11:35-12:20 fizyka FK 226 zaj. z wych. KB 309 ap.inter.-ti ŁA 222
historia.ubi-st VK w30
j.niemiecki-gr1 BS 104
j.angielski-gr2 KB 224
ang. inf-ti KB 309
wyk.odz.-zp-st1 Pi w9
wyk.odz.-zp-st2 Br w10
6 12:25-13:10 wf-c1 ZW DSG2
wf-c2 #c22 MSG1
wf-d1 #d23 DSG1
matematyka Ce 115 ad.s.kom.2-ti1 pj 326
eks.urz.kom2-ti2 ŁA 222
org.pwo-zp-st1 VK w30
org.pwo-zp-st2 Br w10
j.angielski-gr1 KB 224
j.niemiecki-gr2 BE 225
chemia Pa 109
7 13:15-14:00 wf-c1 ZW DSG2
wf-c2 #c22 MSG1
wf-d1 #d23 DSG1
historia HJ 126 ad.s.kom.2-ti1 pj 326
eks.urz.kom2-ti2 ŁA 222
org.pwo-zp-st1 VK w30
org.pwo-zp-st2 Br w10
przedsięb. MB 206 r_angielski-gr1 KB 309
informatyka-gr2 JS 213
8 14:05-14:50 religia BM 308 biologia JB 206 ryw.esport-ti2 pj 326
pr.i.st.o-zp-st2 Br w10
matematyka Ce 115 historia HJ 126
9 14:55-15:40 urz.t.kom.-ti SS 215   ryw.esport-ti1 pj 326   eks.urz.kom2-ti1 ŁA 222
ad.s.kom.2-ti2 SS 215
10 15:45-16:30 urz.t.kom.-ti SS 215       eks.urz.kom2-ti1 ŁA 222
ad.s.kom.2-ti2 SS 215
Obowiązuje od: 6 lutego 2023 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2023-02-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum