3A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj. z wych. FK 226 biologia JB 206 zp obnaps 2-tps w31
zp obnaps 2-tps w039
prac.u.s t2-tm1 DJ 124
prac.u.s t2-tm2 jp 130
j.angielski-tps KK 103
j.niemiecki-tm BS 223
matematyka FK 226
2 8:50- 9:35 historia HJ 126 r_matematyka FK 226 zp obnaps 2-tps w31
zp obnaps 2-tps w039
prac.u.s t2-tm1 DJ 124
prac.u.s t2-tm2 jp 130
j.polski JM 104 matematyka FK 226
3 9:40-10:25 przedsięb. MB 206 podw. tp-tps CT 211
pm-elekt. tm-tm DJ 124
zp obnaps 2-tps w31
zp obnaps 2-tps w039
prac.u.s t2-tm1 DJ 124
prac.u.s t2-tm2 jp 130
j.polski JM 104 geografia Pr 106
4 10:30-11:15 j.angielski-tps KK 103
informatyka-tm JS 213
religia ŁO 304 zp obnaps 2-tps w31
zp obnaps 2-tps w039
pr.t.mechan2-tm W_ w011
j.niemiecki-tps _S 230
pm-mech tm-tm W_ w011
historia HJ 126
5 11:35-12:20 j.polski JM 104 bhp tp-z-tps MP 204
j.obcy z te-tm Zm 223
zp obnaps 2-tps w31
zp obnaps 2-tps w039
pr.t.mechan2-tm W_ w011
wf-tps KZ MSG2
j.angielski-tm Zm 223
chemia Pa 109
6 12:25-13:10 matematyka FK 226 wf-tps KZ DSG1
wf-tm GM MSG1
  religia ŁO 304 fizyka FK 226
7 13:15-14:00 r_matematyka FK 226 wf-tps KZ DSG2
wf-tm GM DSG1
  Pr.diag.sam2-tps w039
Pr.diag.sam2-tps w31
pm-mech tm-tm W_ w011
podw. tp-tps CT 211
wf-tm GM DSG1
8 14:05-14:50 informatyka-tps JS 213
j.niemiecki-tm BS 230
j.niemiecki-tps _S 230
j.angielski-tm Zm 223
  Pr.diag.sam2-tps w039
Pr.diag.sam2-tps w31
pr.mumech.2-tm jp 130
 
9 14:55-15:40 wych.rodz. WM 206 elek.w. tp-z-tps RP 211
urz.s.me tm-tm DJ 124
  Pr.diag.sam2-tps w039
Pr.diag.sam2-tps w31
pr.mumech.2-tm jp 130
 
Obowiązuje od: 26 września 2022
Drukuj plan
wygenerowano 2022-09-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum