INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Internat

 

Internat
Internat
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
im. Jana Pawła II w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Sienkiewicza 1
email : intrernatzsz1debica@wp.pl
tel. 14 6969287

Wychowanie bowiem (…) jest spotkaniem osób : mistrza i ucznia, ich wspólną wędrówką ku prawdzie, dobru i pięknu."

Internat Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy jest jedną z agend szkoły. Charakteryzuje go :

 1. Edukacja prozdrowotna i profilaktyka w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego.
 2. Etos zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego w internacie, szkole, rodzinie, środowisku – troska o dobre samopoczucie całej społeczności internatowej i szkolnej.
 3. Współdziałanie internatu z rodzicami, szkołami, społecznością lokalną, Samorządami ,Stowarzyszeniami, Klubami sportowymi, Policją, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sanepidem, ZOZ , Parafią Miłosierdzia Bożego.

KOLEŻANKO I KOLEGO !!!
Aby otrzymać miejsce w naszym internacie musisz tylko:

 1. Pobrać kwestionariusz osobowy, oświadczenie dla rodziców.
 2. Wypełnić w/w dokumenty i złożyć w sekretariacie internatu lub szkoły.
 3. Musisz też mieć dowód osobisty lub skrócony akt urodzenia- potrzebny do celów meldunkowych, zaświadczenie o stanie zdrowia.

Opłata stała za internat, czyli za zakwaterowanie kosztuje tylko 70 zł miesięcznie. Całodzienne wyżywienie czyli śniadanie, obiad i kolacja kosztuje 23,50 zł.

Płacisz za koszty produktów : śniadanie 7,00 zł, obiad łącznie 9,50 zł,( zupa 2,50 zł, drugie danie 7,00 zł), kolacja 7,00 zł.

Jeżeli przysługuje Ci zasiłek rodzinny to możesz ubiegać się o dofinansowanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w Ośrodku Pomocy Społecznej. W Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy mogą mieszkać uczniowie innych szkół.

Jeżeli pomiędzy szkołami zostanie podpisane porozumienie to uczeń innej szkoły płaci w/w koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Internat jest koedukacyjny. Gwarantujemy Ci:

 • wykwalifikowaną i oddaną młodzieży kadrę pedagogiczną
 • miłą , fachową obsługę i administrację
 • 3 lub 2 osobowe pokoje sypialne
 • sale do nauki własnej, świetlice wyposażone w sprzęt audio - video
 • biblioteczkę z podstawowymi lekturami, encyklopediami, słownikami, prasą codzienną, atlasami, leksykonami, opracowaniami,
 • kawiarenkę internetową, programy CD
 • możliwość skorzystania z komputera, drukarki i skanera
 • ciepłą wodę całą dobę
 • opiekę całodobową, opiekę lekarską, stomatologiczną, pielęgniarską
 • 3 posiłki dziennie, zdrowa żywność
 • siłownię, salę do ping-ponga, salę gimnastyczną, zajęcia na basenie, lodowisku.
 • udział w rajdach, wycieczkach, konkursach, turniejach, olimpiadach, wyjazdy do teatru.


WRÓĆ