INFORMACJE
Informator ósmoklasisty
KALENDARZ

Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Wakacje 2020!

Logo"Wakacje" J. Hockuba

Już czerwiec
otwiera lata bramy,
a tam
czeka na nas
las:
w chłodnym mroku
lśnią słońca polany
i strumyk
na kamykach gra.
Już czeka
piaszczysta plaża
i morskiej wody
smak.
Czekają nas
dalekie drogi
i bujna zieleń łąki,
po prostu -
cały świat!
Tam
będzie czas
posłuchać,
jak szumią trawy,
zobaczyć,
gdzie śpi ptak.
I odkryć
nie znane
dotąd sprawy -
milczenie stawu,
zapachy ziemi,
tańczący, wolny wiatr...

INFORMACJE O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

TECHNIKUM NR 1

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1

informacji o kierunkach kształcenia

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

|Szczegóły w linku |

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy

|Szczegóły w linku |

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

|Szczegóły w linku |

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie czerwiec / lipiec 2020 formuła 2012 (absolwenci i klasy 4) i formuła 2017 (klasy 3)

HARMONOGRAM WEJ?Ć I WYJ?Ć NA EGZAMIN MATURALNY

|Szczegóły wejść, egzaminu i wyjść w linku |

|Szczegóły wytycznych istotnych dla zdających w linku |

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego! Dobry zawód - pewna przyszłość dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Powiatu Dębickiego

Podpisanie umowy patronackiej

|Szczegóły w linku |

Podpisanie umowy patronackiej

Podpisanie umowy patronackiej

|Szczegóły w linku |

WAŻNE!!! Drogi Maturzysto!!!

18 maja -100 rocznica Jana Pawła II - naszego Patrona
18 maja -100 rocznica Jana Pawła II - naszego Patrona

|Szczegóły terminów w linku |

|Szczegóły o przyborach w linku |

WYTYCZNE DLA MATURZYSTÓW I ZDAJĄCYCH EGZAMINY ZAWODOWE

konsultacje maturalne

|Szczegóły w linku |

Koronawirus - wytyczne GIS, MZ, MEN

konsultacje maturalne

|Szczegóły w linku |

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od 1 czerwca 2020 w szkole są prowadzone zajęcia praktyczne dla uczniów klas III Branżowej Szkoły I stopnia oraz nauka jazdy dla uczniów III klas technikum. Oczywiście są one dobrowolne.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach jest zobowiązana przestrzegać procedur -zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 23/2020 z dnia 2 czerwca 2020.

Wszystkich informacji dotyczących tych zajęć można uzyskać od kierownika Warsztatów Szkolnych pana Włodzimierza Terenkiewicza.

Treść załączenia znajduje się w linku poniżej.

|Szczegóły w linku |

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Od 1 czerwca 2020 w Szkole w godzinach od 8:00 do 10:00 będą prowadzone dla młodzieży konsultacje. Oczywiście są one dobrowolne.

W godzinach trwania konsultacji dla uczniów (8.00 – 10.00) nie odbywają się lekcje zdalne. Każdy uczeń powinien zgłosić nauczycielowi chęć udziału w konsultacjach najpóźniej dzień przed planowanymi konsultacjami (do godziny 13.00 poprzez dziennik elektroniczny), natomiast w przypadku konsultacji w poniedziałek uczeń ma zgłosić chęć udziału najpóźniej w piątek. Uczniowie niepełnoletni biorący udział w konsultacjach zobowiązani są do przekazania nauczycielowi zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w tych konsultacjach. Zgoda rodziców może być wydrukowana i podpisana (wzór – jest w zarządzeniu 22/2020 z dnia 25 maja 2020) lub napisana pismem odręcznym i podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującą procedurą (zarządzenie 22/2020 z dnia 25 maja 2020) konsultacje odbywają się w grupach do 12 osób. Proszę pamiętać, że konsultacje są dobrowolne i mają służyć wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.

Młodzież uczestnicząca w konsultacjach jest zobowiązana przestrzegać procedur -zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 22/2020 z dnia 25 maja 2020, które znajduje się pod tym linkiem.

W załączeniu przesyłamy harmonogram konsultacji.

|Szczegóły w linku |

konsultacje maturalne

|Szczegóły w linku |

Podsumowanie konkursów z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II

konsultacje maturalne

|Szczegóły w linku |

Program CZYŚCIOCH dotarł do MECHANIKA

konsultacje maturalne

|Szczegóły w linku |

Zarządzenie nr 22/2020

Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji zajęć rewalidacyjnych i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

|Szczegóły w linku |

konsultacje maturalne

Krawiec

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Krawiec

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Operator urządzeń przemysłu chemicznego

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – NASZEGO PATRONA

SETNA ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II – NASZEGO PATRONA

|Szczegóły w linku |

W hołdzie Janowi Pawłowi II


|Szczegóły w linku |

18 maja -100. rocznica urodzin Jana Pawła II - naszego Patrona

18 maja -100 rocznica Jana Pawła II - naszego Patrona
18 maja -100 rocznica Jana Pawła II - naszego Patrona

|Szczegóły w linku |

Ślusarz

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #ślusarz

Magazynier - logistyk

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #magazynier-logistyk

Blacharz

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #blacharz

Operator obrabiarek skrawających

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #operator obrabiarek srkawających

Monter sieci i instalacji sanitarnych

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Monter sieci i instalacji sanitarnych

Kucharz

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Kucharz

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

Fryzjer

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #fryzjer

Elektromechanik

|Kliknij w poniższe zdjęcie aby powiększyć|

#Mechanik #Elektromechanik

Technik teleinformatyk #Mechanik #sieci_komputerowe #IT #CISCO

#Mechanik #sieci_komputerowe #IT #CISCO

Technik mechatronik #zawodowcy #mechatronik #przyszłość_jest_w_nas! #Mechanik

#zawodowcy #mechatronik #przyszłość_jest_w_nas! #Mechanik

Technik geodeta #geodeta #mapy #Mechanik

#geodeta #mapy #Mechanik

Technik przemysłu mody #fashion_design #moda #szycie #Mechanik

#fashion_design #moda #szycie #Mechanik

Technik pojazdów samochodowych #Samochody #Mechanik #Zawodowcy

#Samochody #Mechanik #Zawodowcy

Technik informatyk #IT #programowanie #Zawodowcy #Mechanik

#IT #programowanie #Zawodowcy #Mechanik

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej #drukowanie_cyfrowe #3D #reklama #zawodowcy #Mechanik

#drukowanie_cyfrowe #3D #reklama #zawodowcy #Mechanik

Technik spawalnictwa #MIG #TIG #spawalnictwo #Mechanik

#Mechanik #budujemy_przyszłość #zawodowcy

Technik budownictwa #Mechanik #budujemy_przyszłość #zawodowcy

#Mechanik #budujemy_przyszłość #zawodowcy

Technik elektryk #Mechanik #zawodowcy #electricity

Technik elektryk
#Mechanik #zawodowcy #electricity

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “Dobry zawód - pewna przyszłość” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Powiatu Dębickiego

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “Dobry zawód - pewna przyszłość” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
Powiatu Dębickiego

|Szczegóły w linku |

NASZ ABSOLWENT MICHAŁ JEZUIT LAUREATEM NAGRODY IM. J. SZCZEPANIKA

NASZ ABSOLWENT MICHAŁ JEZUIT
LAUREATEM NAGRODY IM. J. SZCZEPANIKA

|Szczegóły w linku |

"Oferta edukacyjna Technikum Nr 1
na rok szkolny 2020/21"

|Kliknij w poniższe zdjęcie|

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21”

"Oferta edukacyjna Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1
na rok szkolny 2020/21"

|Kliknij w poniższe zdjęcie|

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21”

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY LAUREATEM KONKURSU #OSEWyzwanie – Przyznano nam 48 nowych komputerów!

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY LAUREATEM KONKURSU #OSEWyzwanie – Przyznano nam 48 nowych komputerów!

|Szczegóły w linku |

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

229 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni - lekcja dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni - lekcja dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy

|Szczegóły w linku |

Drodzy Absolwenci!

Jan Paweł II
„Szukałem Was, a teraz
Wy przyszliście do mnie”

Po raz pierwszy w historii Naszej Szkoły nie możemy spotkać się dzisiaj z Wami, aby wręczyć świadectwa ukończenia Szkoły. Kiedy rozpoczynaliście naukę w Naszej Szkole, zaufaliście Nam Nauczycielom, aby swoją edukację i zdobycie zawodu związać z Nami czyli z „Mechanikiem”. Dzisiaj jesteście dorośli i kończycie naukę. Tym samym poszerzacie duże grono Absolwentów Szkoły. Zdobyliście bardzo dobre wykształcenie. Życzymy Wam, powodzenia na egzaminie maturalnym. Mamy nadzieję, że znajdziecie dobrą pracę, która pozwoli Wam rozwijać zainteresowania i pasje. Życzymy Wam zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i dziękujemy Waszym rodzicom, że powierzyli Was Naszej Szkole.

 Drodzy Absolwenci!

My nauczyciele czekamy na Was w „Mechaniku”.


Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Szkoły.

|Szczegóły w linku |

Odszedł Mistrz - pozostały żywe pomniki
W dniu 29 marca 2020 w wieku 86 lat zmarł Krzysztof Penderecki

 Odszedł Mistrz - pozostały żywe pomniki 
W dniu 29 marca 2020 w wieku 86 lat zmarł Krzysztof Penderecki

|Szczegóły w linku |

"Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/21"

Drodzy ósmoklasiści, szanowni rodzice!

Przedstawiamy Wam bogatą ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. W przyszłym roku szkolnym proponujemy Wam kontynuowanie nauki w 10 kierunkach technikum oraz w branżowej szkole I stopnia zarówno profilowanej jak i wielozawodowej gwarantując tym samym praktyki w firmach partnerskich.

|Kliknij w poniższe zdjęcie lub czytaj dalej|

 W naszej szkole trwa akcja „SZYCIE RATUJE ŻYCIE”

„Szycie ratuje życie” – każdy może pomóc …

 W naszej szkole trwa akcja „SZYCIE RATUJE ŻYCIE”

|Szczegóły w linku |

W naszej szkole trwa akcja „SZYCIE RATUJE ŻYCIE”

 W naszej szkole trwa akcja „SZYCIE RATUJE ŻYCIE”

|Szczegóły w linku |

Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Chrzest Polski

Chrzest Polski

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej.

|Szczegóły w linku |

Natalia i Katarzyna zdobyły wyróżnienia w kategorii rysunek satyryczny

Oferujemy swoją pomoc...

|Szczegóły w linku |

Drodzy uczniowie!

Oferujemy swoją pomoc...

|Szczegóły w linku |

Oferujemy swoją pomoc...

Oferujemy swoją pomoc...

|Szczegóły w linku |

15. rocznica śmierci Jana Pawła II

15. rocznica śmierci Jana Pawła II

|Szczegóły w linku |

W Naszej Szkole rusza akcja „Szycie ratuje życie”

W Naszej Szkole rusza akcja „Szycie ratuje życie”

|Szczegóły w linku |

WAŻNE INFORMACJE W SPRAWIE MATUR 2020


Komunikat Dyrektora

Filmy o maturze ze strony OKE

Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego

Szanowni Pedagodzy, Rodzice, Drodzy Uczniowie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia w szkołach zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020 roku.

Jest to dla nas wszystkich wielkie wyzwanie. Wszyscy nauczyciele będą kontaktować się z uczniami przez dziennik elektroniczny lub inny komunikator społecznościowy. Bardzo proszę, abyście Drodzy Uczniowie ten czas pobytu w domu wykorzystali mądrze i poważnie podeszli do istniejącej sytuacji.

Zapewniam Was i Waszych Rodziców, że my jako pedagodzy dołożymy wszelkich starań abyście w pełni zrealizowali podstawę programową.

Poniżej podaję link z adresami e-mailowymi do wszystkich nauczycieli. Można adresy wykorzystać do konsultacji z poszczególnym nauczycielami, w każdy roboczy dzień tygodnia w godzinach 8:00-14:00
|http://mechanikdebica.edu.pl/dokumenty_szkolne/email_nauczyciele.pdf|

Jestem pewna, że niedługo wszyscy zdrowi i szczęśliwi spotkamy się w szkole. Dbajcie Państwo o siebie i o swoich bliskich.

Pozdrawiam
Bożena Zielińska-dyrektor szkoły

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – STYCZEŃ 2020 R.

|Szczegóły w linku |

|Wzór deklaracji Formuła 2017 w linku |

|Wzór deklaracji w linku |

| Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w linku |

Lektury szkolne dostępne on-line

|Szczegóły w linku |

Ogłoszenie - nieczynna szkoła

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 16.03.2020 r. do dnia 25.03.2020 r. szkoła będzie nieczynna.
Wszelkie sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną:
zsz1sekretariat@gmail.com,
zsz1dyrektor@op.pl
bądź telefonicznie pod numerem telefonu:
dyrekcja – 604607397
sekretariat – 14 6969280
w godz. od 8.00 do 13.00.

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...

|Szczegóły w linku |

Komunikat

- Ogromny i gorący apel do wszystkich, którzy przez 14 dni nie będą chodzili do szkoły. To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech. To jest czas kwarantanny społeczeństwa. Apelujemy o odpowiedzialność!

Komunikat

Szanowni Państwo,
Informuję, że zgodnie z rekomendacją Premiera RP i Ministra Edukacji Narodowej, dot. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w całym kraju, informujemy, że funkcjonowanie wszystkich szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dębicki, zostaje czasowo ograniczony od 12 do 25 marca br. Oznacza to, że w tym okresie nie będą prowadzone żadne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Decyzja ta ma charakter działania prewencyjnego i wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prosimy na bieżąco śledzić wiadomości na dzienniku elektronicznym, ponieważ w ten sposób będziemy się z Państwem kontaktować

Rekolekcje szkolne 2020

Rekolekcje szkolne 2020

|Szczegóły w linku |

42 konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego

42 konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego

|Szczegóły w linku |

Muzyczna "Lekcja historii" o Żołnierzach Wyklętych

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy

|Szczegóły w linku |

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy "Zawsze wierni" - 27 luty 2020

Wojewódzki Turniej Poezji i Prozy

|Szczegóły w linku |

VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna - 5 marca 2020 roku

VI Podkarpacka Olimpiada Energetyczna - 5 marca 2020 roku

|Szczegóły w linku |

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

|Szczegóły w linku |

TURNIEJ PIŁKARSKI W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ KLAS CZWARTYCH o Puchar Dyrektora ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

TURNIEJ PIŁKARSKI W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ KLAS CZWARTYCH o Puchar Dyrektora ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

|Szczegóły w linku |

KORONAWIRUS – jak się przed nim chronić?

KORONAWIRUS – jak się przed nim chronić?

KORONAWIRUS – jak się przed nim chronić?

|Szczegóły w linku |

Miłość dociera wszędzie… Koncert Charytatywny

Miłość dociera wszędzie… Koncert Charytatywny

|Szczegóły w linku |

Klasy technik informatyk i technik teleinformatyk zostały objęte patronatem przez firmę Cheeloo

Klasy technik informatyk i technik teleinformatyk zostały objęte patronatem przez firmę Cheeloo

|Szczegóły w linku |

Mobilne laboratorium w Mechaniku

Mobilne laboratorium w Mechaniku

Mobilne laboratorium w Mechaniku

|Szczegóły w linku |

KONKURS

|Szczegóły w linku |

KONKURS

|Szczegóły w linku |

KAROLINA LACH I WIKTORIA DAMIAN FINALISTKAMI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKÓŁ MODY W RZESZOWIE

Wiktoria Damian – Finalistka Konkursu „Kreacje- Prowokacje”

|Szczegóły w linku |

Wiktoria Damian – Finalistka Konkursu „Kreacje- Prowokacje”

Wiktoria Damian – Finalistka Konkursu „Kreacje- Prowokacje”

|Szczegóły w linku |

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Z MECHANIKIEM

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Z MECHANIKIEM

|Szczegóły w linku |

Wigilia klasowa

Dawid Niewiadomski

Wigilia klasowa

Wigilia klasowa

|Szczegóły w linku |

Spotkanie ze świadkiem „Sierpnia 80” i „Grudnia 81”

Spotkanie ze świadkiem Sierpnia 80 i Grudnia 81

|Szczegóły w linku |

Deportacje ludności polskiej do ZSRR
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Zesłańcy – Sybiracy - Deportowani”, przygotowanej przez IPN w Rzeszowie

Deportacje ludności polskiej do ZSRR

|Szczegóły w linku |

Powiatowy Konkurs z Języka angielskiego dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

Powiatowy Konkurs z Języka angielskiego dla klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

|Szczegóły w linku |

Wycieczka do firmy patronackiej Kronospan

Wycieczka do firmy patronackiej Kronospan

|Szczegóły w linku |

Klasa 2C w Krakowie

Klasa 2C w Krakowie

|Szczegóły w linku |

Wyniki XIV Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr w naszej szkole

Wyniki XIV Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr w naszej szkole

|Szczegóły w linku |

Dostali się do półfinałów w konkursie Pix Programming Challenge

Dostali się do półfinałów w konkursie Pix Programming Challenge

|Szczegóły w linku |

Młodzież "Mechanika" pamięta!

Młodzież Mechanika pamięta!

|Szczegóły w linku |

Grudzień 1981

Grudzień 1981

|Szczegóły w linku |

XII Akademia Techniczna pod nazwą „Techniki Dawne i Niedawne”

XII Akademia Techniczna pod nazwą „Techniki Dawne i Niedawne”
link do filmu

Instrukcja wydawania mLegitymacji

Instrukcja wydawania mLegitymacji

|Szczegóły w linku |

|Wniosek dla pełnoletniego|

|Wniosek dla niepełnoletniego|

Archiwum newsów 2020 |tutaj|

Archiwum newsów 2019 |tutaj|

Archiwum newsów 2018 |tutaj|

Archiwum newsów 2017 |tutaj|

Archiwum newsów 2016 |tutaj|

Archiwum newsów 2015 |tutaj|

Archiwum newsów 2014 |tutaj|

Archiwum newsów 2013 |tutaj|

Archiwum newsów 2012 |tutaj|

Archiwum newsów 2011 |tutaj|

Archiwum newsów 2010 |tutaj|

Archiwum newsów 2009 |tutaj|