INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


[Biblioteka, Pedagodzy i Świetlica]

Pedagodzy, Świetlica

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy pracuje trzech pedagogów:Marzena Pietrucha, Dorota Stefan i Małgorzata Susz

        Możecie im dać swoją miłość, lecz nie myśli wasze,
        jako że swe własne myśli posiadają.
        Możecie gościć ich ciała, lecz nie dusze ich,
        gdyż ich dusze zamieszkują w domu należącym do jutra,
        którego nawet w snach waszych odwiedzić nie zdołacie.
        Możecie usiłować być podobni do nich,
        lecz nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was.
       Jako że życie się nie cofa ani na dzień wczorajszy nie czeka.

                                                    /Khalil Gidrana/


W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
pracuje trzech pedagogów:
Marzena Pietrucha, Dorota Stefan i Małgorzata Susz


Godziny pracy pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

mgr Pietrucha Marzena mgr Susz Małgorzatamgr Dorota Stefan
Poniedziałek830–1300 730–1200 1100–1530
Wtorek830–1300730–11301100–1530
Środa830–13001100–1530730–1130
Czwartek830–13001030–1530730–1200
Piątek1000–14001030–1530730–1200


Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
  1. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  2. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  3. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  4. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  5. Nie potrafisz porozumieć się z kolegą, rodzicem, nauczycielem.
  6. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Publikacje:
AIDS/HIV Co powinien każdy wiedzieć?

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Świetlica Szkolna

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy działa Świetlica Szkolna, która wchodzi w skład Szkolnego Zespołu Pedagogów. W świetlicy pracuje trzech pedagogów – wychowawców:

Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:30

Cele i zadania świetlicy:

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki dydaktyczno - wychowawczej.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 • tworzenie warunków do nauki własnej,
 • prezentowanie audycji dydaktycznych, spektakli telewizyjnych i filmów związanych tematycznie z programem nauczania poszczególnych przedmiotów wykładanych w danych klasach,
 • wypożyczanie sprzętu nagłaśniającego na dyskoteki i imprezy szkolne,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształcenie nawyków kultury życia codziennego,
 • rozwijanie samorządności i samodzielności,
 • prowadzenie zespołów artystycznych: wokalno - instrumentalnych, recytatorskich i teatralnych, itp. w zależności od potrzeb młodzieży,
 • organizowanie imprez i występów artystycznych na terenie szkoły, oraz reprezentowanie jej na zewnątrz ( konkursy, przeglądy, przedstawienia, koncerty itp.),

Działalność świetlicy szkolnej uzupełniana jest zajęciami profilaktycznymi (zajęcia pozalekcyjne).

Tematyka proponowanych zajęć dla młodzieży:

 • Rozwiązywanie problemów.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Jak wyrażać swoje uczucia i akceptować je u innych.
 • Jak pokonywać lęk i stres.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych.
 • Jak prowadzić zdrowy styl życia.
 • Uzależnienia i zagrożenia, jak uchronić się przed nimi.
 • Pomoc w nauce.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań.

 ZAPRASZAMY