INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Zespół Przedmiotów Elektrycznych
Logo

Zespół Nowoczesnych Technik
( przedmioty informatyczne, teleinformatyczne, mechatroniczne, cyfrowe, elektryczne).

Zespół tworzą nauczyciele:

 • Józef Dybowski - przewodniczący
 • Zdzisław Babiarz
 • Bernadetta Bieniasz - Erazmus
 • Joanna Doroba
 • Grażyna Drapała
 • Paweł Jarosz
 • Piotr Jung
 • Jadwiga Kostelecka
 • Edyta Matusik
 • Jacek Parys
 • Marian Skóra
 • Marcin Słota

Nauczane przedmioty:

 • informatyka
 • technologia i materiałoznawstwo elektryczne
 • podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia elektryczna i elektroniczna
 • aparaty i urządzenia elektryczne
 • maszyny elektryczne
 • pracownia montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych
 • pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych
 • instalacje elektryczne
 • elektroenergetyka
 • energoelektronika
 • energoelektronika
 • podstawy mechatroniki –elektrotechnika i elektronika
 • podstawy mechatroniki –pneumatyka i hydraulika
 • technologie i konstrukcje mechaniczne
 • urządzenia i systemy mechatroniczne
 • urządzenia i systemy - projektowanie i programowanie
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • pracownia pneumatyki i hydrauliki
 • pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
 • pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
 • pracownia mechatroniczna - dokumentacja i projektowanie
 • pracownia mechatroniczna - programowanie
 • pracownia urządzeń mechatronicznych
 • Zajęcia specjalizacyjne
 • elektrotechnika i elektronika
 • transmisja danych i przetwarzanie sygnałów
 • urządzenia teletransmisyjne
 • systemy komputerowe
 • elektrotechnika i elektronika
 • konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych
 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • podstawy teleinformatyki
 • urządzenia techniki komputerowej
 • pracownia systemów komputerowych
 • pracownia elektroniczna
 • przetwarzanie i obróbka sygnałów
 • pracownia sieci teleinformatycznych
 • przygotowanie do druku
 • cyfrowe maszyny drukujące
 • cyfrowe technologie graficzne
 • działalność gospodarcza w poligrafii
 • projekty multimedialne
 • technologie multimedialne
 • drukowanie cyfrowe

 • Przygotowujemy uczniów do przyszłej pracy w zawodach:

  • technik elektryk
  • technik mechatronik
  • technik teleinformatyk
  • technik cyfrowych procesów graficznych
  • technik przemysłu mody

  Zajęcia z pracowni elektrycznych odbywają się w dwóch salach posiadających pełne wyposażenie pozwalajce na nauczanie elekroniki i elektrotechniki. Zajęcia z mechatroniki odbywają się w klasopracowni wyposazonej w komputery oraz wszystkie urzadzenia mechatroniczne niezbędne do nauki zawodu.

  Organizujemy konkursy wiedzy elektonicznej i elektrycznej, przygotowujemy do ogólnopolskich olimpiadach technicznych.

  Zespół założył koło sympatyków SEP i angażuje uczniów do uczestnictwa w nim i przygotowywuje ich do zdobywania uprawnień SEP-owskich.

  PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

  1. Dobór aktualnych programów nauczania.
  2. Opracowanie przez nauczycieli własnych rozkładów materiału do poszczególnych przedmiotów.
  3. Stosowanie aktywizujących metod nauczania (metoda projektu, tekstu przewodniego itp....).
  4. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności kluczowych w swoim zawodzie.
  5. Dbanie o właściwy poziom wiedzy merytorycznej z nauczanych przedmiotów, nauczanie zgodne z najnowszymi zdobyczami wiedzy.
  6. Przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.
  7. Przeprowadzenie badania wyników nauczania na wybranych przedmiotach.
  8. Przygotowanie najlepszych uczniów do konkursów przedmiotowych i olimpiad (praca z uczniem zdolnym).
  9. Przeprowadzenie etapów szkolnych olimpiad: Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra" , Olimpiada Wiedzy Technicznej.
  10. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, teleinformatyki oraz telekomunikacji (kółka zainteresowań).
  11. 0bjęcie pomocą uczniów słabych, mających trudności w nauce poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (konsultacje).
  12. Organizowanie wycieczek przedmiotowych, wyjazdów na targi i imprezy branżowe.
  13. Kontynuowanie współpracy z Zakładem Energetycznym w Dębicy, Tarnowskim Odziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  14. Organizacja nagłośnienia podczas szkolnych uroczystości.
  15. Poprawa bazy dydaktyczno-technicznej poprzez doposażenie pracowni.
  16. Przeprowadzenie próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.
  17. Prowadzanie lekcji otwartych.


  WRÓĆ