INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.logo Matematyki ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH

W czerwcu 2015 decyzją Rady Pedagogicznej zakończyły działalność dotychczasowe zespoły przedmiotowe: zespół języka angielskiego i zespół języka niemieckiego. Nauczyciele tych przedmiotów weszli w skład powołanego wtedy nowego Zespołu Przedmiotowego Języków Obcych, który obecnie tworzą następujące osoby:
(w kolejności alfabetycznej)

 • Kinga Chłopek – język angielski
 • Anna Kopacz – język niemiecki
 • Magdalena Lenczowska – język angielski
 • Elżbieta Pietraszek – język angielski
 • Agnieszka Piękoś – język angielski przewodnicząca zespołu
 • Barbara Porzuczek – język angielski
 • Beata Siwula – język niemiecki
 • Barbara Stawarz-Schab – język niemiecki
 • Bernadeta Zalewska – język niemiecki

  Język obcy jest nie tylko kolejnym przedmiotem szkolnym, ale bezcenną umiejętnością, która procentuje przez całe życie. Dobra znajomość angielskiego lub niemieckiego (a najlepiej obu tych języków) znacznie ułatwia znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia i jest mocnym atutem w ręku nowicjusza na rynku pracy.

  Nauczyciele języków obcych w ZSZ Nr 1 doskonale to rozumieją i dlatego starają się nie tylko dobrze przygotować swoich uczniów do egzaminu maturalnego, ale również wkładają mnóstwo pracy w doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, pozwalających porozumiewać się z innymi użytkownikami danego języka.

  Nasza szkoła jest świetnie wyposażona w nowoczesny sprzęt, więc nauczyciele mają do dyspozycji całą gamę środków pozwalających uatrakcyjnić lekcje i podnieść skuteczność procesu nauczania. Uczniowie odbywają zajęcia w dwóch laboratoriach językowych wyposażonych w tablice interaktywne oraz w pracowniach językowych, w których znajdują się rzutniki multimedialne wraz z komputerem.

  Nasi uczniowie mogą też sprawdzić swoją wiedzę w szkolnych i powiatowych konkursach językowych. Z kolei ci, którzy tego potrzebują, mogą uzupełnić braki na zajęciach pozalekcyjnych.

  Uczniowie technikum mają także szansę poznać słownictwo fachowe związane z wybranym kierunkiem kształcenia podczas lekcji języka obcego zawodowego.