INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Zapraszamy na odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać hrabiego Edwarda Raczyńskiego

 

Zapraszamy na odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać hrabiego Edwarda Raczyńskiego
Zapraszamy na odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać hrabiego Edwarda Raczyńskiego

Dnia 14.06.2019 r. mszą świętą o godz. 10.00 w kościele pw. Świętej Jadwigi w Dębicy poprzedzone zostaną uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać hrabiego Edwarda Raczyńskiego, Prezydenta RP i Dobroczyńcy dębickiego “Mechanika”, które odbędą się jutro, 14 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. To dzięki darowiźnie hrabiego na działce przy dzisiejszej ulicy Rzeszowskiej ofiarowanej szkole wzniesiony został “Mechanik”.

Dzięki zapisom hrabiego Raczyńskiego, ostatniego właściciela dóbr rodowych w Zawadzie i Dębicy w aktach notarialnych ziemia ofiarowana przez niego szkole na zawsze ma służyć potrzebom oświatowym społeczeństwa Dębicy i okolic. Dzięki hojności Raczyńskich w Dębicy w okresie przedwojennym zostało zrealizowanych bardzo wiele inicjatyw.

“Raczyńscy okazali swoje wsparcie nie tylko szkole, ale także wielu inicjatywom powstającym w Dębicy. Wspierali kościół Św. Jadwigi, ufundowali wieżę tego kościoła i przyczynili się do jego rozbudowy. Edmund Bojanowski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek był wspierany finansowo przez Rogera Maurycego Raczyńskiego. Wszystkie posiadłości, które siostry zakonne mają w Dębicy otrzymały w darze między innymi od rodu Raczyńskich” – mówi Paweł Miłosz, nauczyciel ZSZ nr 1, współorganizator uroczystości.

Fundatorami tablicy upamiętniającej hrabiego Raczyńskiego, która jutro zostanie odsłonięta w ZSZ nr 1 w Dębicy są przyjaciele dębickiego “Mechanika”, przedsiębiorcy na co dzień wspierający szkołę w zakresie poszerzania jej oferty edukacyjnej: Marian Dybowski – prezes firmy Tabor, Adam Kostyra – prezes firmy Fryz oraz Janusz Urbanik – prezes firmy Ventor.

Po zaplanowanym na godzinę 11.30 odsłonięciu tablicy na terenie szkoły odbędzie się krótka sesja popularnonaukowa na temat roli i znaczenia rodu Raczyńskich dla powiatu dębickiego. Gośćmi uroczystości będą przedstawiciele Fundacji Rodziny Raczyńskich z Poznania: Mikołaj Pietraszak-Dmowski i Natalia Gasperowicz, którzy w imieniu Fundacji zarządzają majątkiem rodowym Raczyńskich w Rogalinie. Majątek ten obejmuje blisko 600 hektarów gruntów na których hodowanych jest ponad 1100 sztuk owiec.

Fundacja im. Raczyńskich działa przy Muzeum Narodowym w Poznaniu., a jej prezesem jest zawsze dyrektor Państwowego Muzeum Narodowego w Poznaniu. W skład zarządu Fundacji wchodzą przedstawiciele rodziny rozproszeni po całej Europie. Hrabia Edward Raczyński przekazał Fundacji ogromny majątek w postaci obrazów i dzieł sztuki. Katalogowa wartość eksponatów wynosi około 1 miliarda złotych, natomiast wartość rynkowa tych zbiorów szacowana jest nawet na około 5 miliardów złotych.

Na uroczystości odsłonięcia tablicy do dębickiego “Mechanika” zapraszają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie, Rada Rodziców i Rada Patronacka Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.


Tekst: Ziemia Dębicka – Dębicki Portal Informacyjny

GaleriaWRÓĆ