INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ
ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

8 listopada w naszej szkle odbyła się uroczystość z okazji odsłonięcia ściany pamięci z tablicą upamiętniającą nauczycieli i uczniów naszej szkoły, którzy zginęli podczas okupacji hitlerowskiej. Tablica ta ufundowana została w 1991 roku przez Weteranów Armii Krajowej, z inicjatywy nauczyciela naszej szkoły pana Władysława Grycha. W tym momencie została ona wyeksponowana w widocznym miejscu, tuż przy wejściu do szkoły.

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tablicę odsłonili: ksiądz proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego Antoni Bielak, Starosta Powiatu Dębickiego pan Andrzej Reguła, prezes firmy Ventor pan Janusz Urbanik, prezes firmy Fryz pan Adam Kostyra, radny miejski pan Józef Sieradzki i pani dyrektor Bożena Zielińska. Zebrani wysłuchali wystąpienia Pani Dyrektor i w skupieniu odmówili modlitwę pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego Bielaka, a następnie szkolny Zespół Muzyczny zaprezentował utwór Marka Grechuty "Ojczyzna". W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy 1w branżowej szkoły, którzy są pracownikami firm Fryz, Tabor i VENTOR oraz uczniowie klasy 2A technikum oraz 2f, którzy pod opieką pana Waldemara Czerneckiego i Bogdana Kochanowskiego przy wsparciu konserwatora pana Czesława Sokołowskiego wykonali ścianę, na której umieszczono pamiątkową tablicę.

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Zaproszeni goście dokonali wpisów w księdze pamiątkowej na 100-lecie Niepodległości. Pani Dyrektor przekazała właścicielom firm panu Januszowi Urbanikowi i panu Adamowi Kostyrze umowy dotyczące współpracy zakładów pracy z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

W specjalnej butelce za tablicą i murem pamiątkowym została umieszczona dla przyszłych pokoleń karta pamiątkowa o następującej treści:
TABLICA PAMIĘCI BOHATERÓW MECHANIKA Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ
Tablicę umieścili i mur zbudowali uczniowie klasy 2f (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) w roku szkolnym 2018/2019.
Wykonawcy:
1. Klaudiusz Persak
2. Mateusz Bała
3. Szczepan Sroka
4. Adam Sroka
5. Krystian Czekański
6. Szymon Stan
7. Michał Książek

Prace zaplanował i murował wraz z uczniami mgr inż. Waldemar Czernecki. Konstrukcje nośną tablicy z metalu wykonał mgr inż. Bogdan Kochanowski w wykonaniu prac pomagał konserwator Pan Czesław Sokołowski. Dyrektorem Szkoły w czasie Budowy była Pani mgr Bożena Zielińska. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był mgr inż. Paweł Miłosz kierownik kształcenia praktycznego. Tablicę na ścianie odsłonięto w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie. Dębica, dnia 8 listopada 2018 roku

 Wydruk sublimacyjny na kubkach

Tekst: Paweł Miłosz
Zdjęcia: Katarzyna Kutrzuba, Patrycja Śliwińska kl. 2D

GaleriaWRÓĆ