INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


XIII Sejmik Ekologiczny

 

XIII Sejmik Ekologiczny
XIII Sejmik Ekologiczny

Uczniowie klasy IBT wraz z opiekunem uczestniczyła w XIII Sejmiku Ekologicznym Powiatu Dębickiego, który pod hasłem „Włącz myślenie –szanuj jedzenie” odbył się w dniu 12 grudnia br. w Starostwie Powiatowym . Tematyka sejmiku nawiązywała do niemarnowania żywności, ochrony środowiska i naszej planety. Adresatami treści przekazanych podczas obrad byli uczniowie szkół ponad gimnazjalnych.

Obrady otworzył Pan Michał Maziarka –Przewodniczący Rady Powiatu. W Sejmiku udział wzięli i wygłosili ciekawe ,interesujące prelekcje znamienici goście. Pani Paulina Szady –nauczyciel akademicki na kierunku Dietetyka WSIIZ w swoim referacie przedstawiła zasadę tzw.” zero waste” w kuchni, która sprowadza się do przygotowania posiłków w taki sposób, aby użyć jak najmniej energii, wody i aby powstało zero odpadów. Pani Magdalena Bocek –koordynatorka Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie-omówiła historię zbiórek żywności od 1993 roku nadmieniając, że w woj. podkarpackim udało się zebrać około 0,5t produktów i przygotować paczki dla potrzebujących. Pan Bogusław Bieszczad –kierownik Zakładu Gospodarowania Odpadami w Paszczynie zreferował pracę w Zakładzie -opowiedział o produkowaniu bio-odpadów i ich zastosowaniu. Pani Joanna Przeworska –Erazmus –Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie wygłosiła referat nt. szkodników, które atakują żywność oraz omówiła sposoby zabezpieczenia jedzenia przed nimi.

Wysłuchane prelekcje miały na celu zwrócenie uwagi na fakt, że niemarnotrawienie żywności zależy przede wszystkim od naszej dobrej woli, bo planowanie zakupów, dzielenie się ich nadwyżką oraz segregacja odpadów nic nas nie kosztuje.

Najwięcej żywności wyrzucają społeczności dużych miast. Wyliczono, że w Polsce rocznie marnuje się około 9 mln ton żywności . Daje nam to niechlubne 5 miejsce w Europie.


Oprac. M. Kasprzyk
WRÓĆ