INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II – PATRONIE ZSZ NR 1 W DĘBICY.

 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II – PATRONIE ZSZ NR 1 W DĘBICY.
SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II – PATRONIE ZSZ NR 1 W DĘBICY.

Cele konkursu:
• Krzewienie wśród młodzieży szkolnej wiedzy o życiu, nauczaniu i twórczości Ojca Świętego Jana Pawła II
• Kształtowanie postawy szacunku i uznania dla Papieża Polaka
• Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II
• Ukazanie znaczenia wiary w życiu Jana Pawła II

Organizacja konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie ZSZ Nr 1 w Dębicy, którzy do dnia 11 marca 2019r. zgłoszą do wychowawców klas lub nauczycieli religii chęć uczestnictwa w konkursie. Zgłoszenie jest dobrowolne.
3. Forma konkursu to test wiedzy o życiu i twórczości Patrona składający się z pytań zamkniętych, na które należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej. W przypadku otrzymania przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie zorganizowana dodatkowa część - ustna dogrywka, której zadaniem będzie wyłonienie zwycięzcy konkursu.
4. Arkusz testu konkursowego będzie sprawdzał wiedzę o osobie Papieża – Polaka (ogólna znajomość życiorysu, bibliografii Papieża, pielgrzymek, pontyfikatu Jana Pawła II, wybranych fragmentów książek: „Przekroczyć próg nadziei” oraz „Dar i Tajemnica”, na podstawie następujących stron internetowych:
http://dzieje.pl/aktualnosci/kalendarium-zycia-karola-wojtyly-jana-pawla-ii
https://www.centrumjp2.pl/jan-pawel-ii/biogram/
http://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf strony 7-21
http://www.fatimska.wloclawek.pl/pliks/Dar-i-Tajemnica.pdf strony 1-15
5. Organizator Konkursu zapewni uczestnikom warunki umożliwiające samodzielność odpowiedzi.
6. Dyrektor ZSZ Nr 1 w Dębicy powoła komisję konkursową, która będzie czuwać nad przebiegiem konkursu, oceni prace uczniów i wyłoni zwycięzcę.
7. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę główną – ufundowaną przez organizatora pielgrzymkę do Rzymu,(warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie ważnego dowodu osobistego). Organizator przewiduje również cenne nagrody rzeczowe dla uczniów którzy zajmą 2 i 3 miejsce w konkursie.
8. Termin konkursu: 12 marzec 2019 r.


Tekst : Organizatorzy
WRÓĆ