INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy im. Jana Pawła II w Dębicy

 

Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy im. Jana Pawła II w Dębicy
Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy im. Jana Pawła II w Dębicy

13 października 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbyły się uroczyste obchody 80-lecia szkoły. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w kościele Miłosierdzia Bożego. Po uroczystej mszy przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole. Pani dyrektor Bożena Zielińska powitała wszystkich gości. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: posłowie na Sejm panowie Jan warzecha i Kazimierz Moskal, wiceprzewodniczący Sejmiku p. Czesław Łączak, Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Dębickiego – p. Andrzej Reguła, wice starosta p. Mateusz Pasek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Mateusz Smoła, p. Mariusz Szewczyk burmistrz Dębicy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych i patronackich firm, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, absolwenci szkoły.

W okolicznościowych przemówieniach nie brakło również głosów absolwentów, którzy dalszą edukację opierali na fundamentach wiedzy zdobytej w naszej szkole.

Jubileusz szkoły to nie jedyne święto, które skupiło tak znakomitych gości. W tym dniu odbyły się również Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W związku z tym nagrody i listy gratulacyjne odebrali nauczyciele odznaczeni nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodami Starosty oraz nauczyciele mianowani.

Kolejnym etapem tych uroczystości była podróż wspomnieniowo-sentymentalna, w której nauczyciele i uczniowie przedstawiali gościom początki powstawania szkoły i jej rozwój na przestrzeni tych 80 lat.

Część ta wzbogacona została przez:

- pokaz zdjęć z różnych okresów szkoły, które w postaci prezentacji multimedialnej zostały przygotowane przez panią Katarzynę Madej,

- recytację wspomnień oraz wierszy absolwentów,

- występ młodzieży z zespołu muzycznego pod kierunkiem pana Wiesława Przybysza, która wykonała utwory pt. „Mechanik Tango”.

- pokaz mody uczennic biorących udział w projekcie Dębicka Szkoły Mody, które zaprezentowały kolekcje: „Pomiędzy kolorami” i „Blask fleszy”. Nad przygotowaniem strojów oraz układem choreograficznym czuwały panie Lucyna Zagórska i Edyta Matusik.

Zaproszeni goście ponadto mieli możliwość: - indywidualnych spotkań klasowych, - zwiedzenia szkoły: Izby Patrona Jana Pawła II, sal lekcyjnych, warsztatów,-obejrzenia i wpisania się do księgi pamiątkowej.

Jubileusz szkoły stał się okazją do wspomnień, spotkań po latach, bowiem trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się część życia. Dodatkowym prezentem dla wszystkich absolwentów i gości był pamiątkowy folder przygotowany przez zespół redakcyjny w składzie: Małgorzata Jasińska, Katarzyna Madej, Paweł Miłosz, Agnieszka Kędzior, Wiesław Przybysz, Ewa Reguła, Marzena Rzucidło – Kołtun, Bożena Zielińska, Anna Zięba.

Mamy nadzieję, że obchody 80-lecia naszej szkoły na zawsze pozostaną w pamięci wszystkich uczestników tej uroczystości.


TEKST: Marzena Rzucidło - Kołtun
WRÓĆ