INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


40. rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską

 

40. rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską
40. rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską

Nasza społeczność szkolna obchodzi 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dokładnie 40 lat temu, 16 października 1978 roku, o godzinie 18.18 znad Kaplicy Sykstyńskiej na placu św. Piotra w Rzymie podniósł się biały dym. Kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybrali kolejnego papieża, następcę na Stolicy Piotrowej. Okazał się nim Karol Wojtyła, młody kardynał z Polski.

Nowy papież, 264. w historii Kościoła, przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad 450 lat papieżem niepochodzącym z Włoch, a także najmłodszym od półtora wieku. W chwili wyboru miał 58 lat. Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlały słowa wypowiedziane przez niego na początku misji: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy" to słowa wygłoszone w homilii podczas mszy inauguracyjnej, odprawionej 22 października 1978 roku.

Ojciec Święty pochodzący zza 'żelaznej kurtyny' wzbudził ogromne zaciekawienie mediów i polityków na całym świecie oraz życzliwość zwykłych ludzi. Już w pierwszym przemówieniu, zaraz po wyborze, zwrócił się do wiernych, nie po łacinie, jak to było dotychczas zwyczajem papieskim, lecz po włosku, mówiąc prostym i zrozumiałym językiem.

Jan Paweł II zaangażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog z muzułmanami. Po trwającym 1500 lat sporze, doprowadził do pogodzenia z Kościołem Ormiańskim. Był też autorem pierwszej encykliki ekumenicznej 'Ut unum sint'. Jan Paweł II podkreślał, że ekumenizm w Kościele to więcej niż wzajemna tolerancja i akceptacja. To jedność powodowana wewnętrznym pragnieniem każdego człowieka.

Znany jako papieżem pielgrzymem, Jan Paweł II odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 130 krajów. Ponadto odbył 145 podróży po Włoszech. Jako papież, dziewięciokrotnie odwiedził Polskę. Ostatnią pielgrzymkę do kraju, w 2002 roku, Jan Paweł II poświęcił Bożemu Miłosierdziu, któremu powierzył Ojczyznę.

Podczas swojej ponad 26-letniej posługi, Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 9 konsystorzy, mianował 240 kardynałów (w tym 5 Polaków), 2,5 tys. biskupów, wyświęcił ponad 2 tys. księży, kanonizował 478 świętych (w tym 10 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków), przewodniczył 5 posiedzeniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego, 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów, przyjął ok. 1400 osobistości politycznych oraz wygłosił ok. 4 tys. przemówień ( w tym 2,5 tys. za granicą).

Jubileuszowy pierścień Jana Pawła II z wygrawerowanym na wewnętrznej stronie oczka herbem papieskim i napisem A.D. 2000

Foto. Jubileuszowy pierścień Jana Pawła II z wygrawerowanym na wewnętrznej stronie oczka herbem papieskim i napisem A.D. 2000

Pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy w historii Kościoła ze względu na jego długość. Podobno, bo nie wiadomo, ile lat trwał pontyfikat pierwszego – św. Piotra, ale mówi się, że dłuższy. A zatem długość pontyfikatu Jana Pawła II na pewno jest takim wyznacznikiem jego wyjątkowości. Poza tym był to pierwszy pontyfikat w historii, który miał charakter globalny. Dzięki podróżom Ojca Świętego, które odbył do ponad stu krajów świata, ale także dzięki środkom masowego przekazu.

Jan Paweł II był osobowością bardzo medialną, potrafił posługiwać się telewizją, radiem. Jego nauczanie miało w sobie takie elementy, które bardzo trafiały do świadomości widzów czy słuchaczy. Można powiedzieć, że papież „przebijał ekran”, tzn., kiedy przemawiał, a telewizje to transmitowały, w jakiś cudowny sposób, charyzmatyczny docierało to do świadomości widzów. Z kolei dziennikarze prasowi mówili, że w przemówieniach papieskich był zawsze taki krótki element – jedno czy kilka zdań – które świetnie nadawały się na nagłówki gazet.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Został pochowany w Watykanie. Liturgiczne wspomnienie papieża Polaka przypada 22 października, czyli w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. W 2005 r. Sejm ustanowił 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II. Posłowie w uchwale wskazali na to, że Jan Paweł był autorytetem XX wieku, „człowiekiem, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory”.

Uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 odbyły się 6 kwietnia 2006r. W budynku szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową i popiersie Jana Pawła II, oraz otwarto Izbę Pamięci Patrona Szkoły. W Izbie Patrona odbyło się 100 spotkań, gdzie społeczność "Mechanika" rozważa nauczania Jana Pawła II.

W tym roku Dzień Patrona Szkoły połączyliśmy z obchodami 80-lecia naszej szkoły, które przypadły na 13 października. Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą Św. w kościele parafialnym. W podziękowaniu za minione lata istnienia szkoły z prośbą o błogosławieństwo dla naszej Jubilatki na kolejne czasy. Początki szkoły były dość trudne, ponieważ przypadły na okres wojenny. XXI wiek niesie ze sobą wiele wyzwań, które nie rzadko sprawią nam ludziom wiele trudności. Obecnie w dążeniu ku dobremu wspiera nas nasz patron szkoły Św. Jan Paweł II. Jego autorytet i postawa życiowa daje mam wiele inspiracji do przemyśleń i naśladowania. Jan Paweł II posiadał autorytet instytucjonalny, wynikający z funkcji w Kościele katolickim i z funkcji głowy państwa watykańskiego, oraz autorytet w sprawach wiary. Przede wszystkim jednak był uznanym na świecie autorytetem moralnym. Zwracał uwagę na wartość życia każdego człowieka, jego osobową godność, płynące z niej zobowiązanie do rozwijania w sobie człowieczeństwa, do wybierania jako postawy życiowej „być” a nie „mieć”, do spełniania siebie poprzez bycie darem dla drugich.
Dalsze uroczystości odbyły się na terenie szkoły.


Tekst: Bernadetta Bieniasz-Erazmus
WRÓĆ