INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


W listopadzie pami?tamy o zmar?ych ...

 

W listopadzie pami?tamy o zmar?ych ...
W listopadzie pami?tamy o zmar?ych ...

W dniu wczorajszym delegacja naszej szko?y odwiedzi?a Cmentarz Parafialny w D?bicy oraz D?bicki Cmentarz Wojenny. Uczniowie klasy 3A wraz z Dyrekcj? z?o?yli wi?zank? kwiatow i zapalili symboliczny znicz na grobie Anny El?biety Raczy?skiej w krypcie kaplicy grobowej Rodu Raczy?skich. W kaplicy cmentarnej znajduj? si? sarkofagi Karola Edwarda i Karoliny Raczy?skich.

Przed II wojn? ?wiatow? hrabia Edward Raczy?ski przekaza? grunty pod budow? naszej szko?y. Hrabia Edward Bernard Raczy?ski by? w?a?cicielem Zawady oraz protektorem D?bicy, ambasadorem RP w Londynie, ministrem spraw zagranicznych w rz?zie genera? Sikorskiego oraz prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodztwie.

W listopadzie pami?tamy o zmar?ych ...

TEKST I ZDJ?CIA: Pawe? Mi?osz

GaleriaWRO?