INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Uczniowie Szkolnego Klubu PCK z wizytą na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy

 

Uczniowie  Szkolnego Klubu PCK z wizytą na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy
Uczniowie Szkolnego Klubu PCK z wizytą na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy

31 października członkowie szkolnego Klubu PCK wraz z opiekunem odwiedzili groby zasłużonych działaczy PCK i HDK na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy. Po miejscach wiecznego spoczynku uczniowie byli oprowadzani przez Prezesa Rejonowego Oddziały PCK pana Janusza Bieniasza i pana Zbigniewa Szurka .

Uczniowie w powadze i zamyśleniu uczestniczyli w tej historycznej wędrówce, zapalali znicze na grobach działaczy, a pan Zbigniew Szurek (skarbnica wiedzy na temat PCK i HDK) w kilku słowach nakreślał sylwetkę Zasłużonego.

 Uczniowie  Szkolnego Klubu PCK z wizytą na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy

Dzień Zmarłych jest zachętą do zadumy, do przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych. Kultywowanie pamięci zmarłych to także dobra lekcja dla nas wszystkich .... ad futuram rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę. Pamięć o zmarłych jest świadectwem rytuałów pogrzebowych, jest również rysem naszej obyczajowości. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim….

 Uczniowie  Szkolnego Klubu PCK z wizytą na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy

Zasłużeni działacze HDK i PCK spoczywający na Cmentarzu Parafialnym:
mjr.drmed.Stefan Zdanowski (1899-1972)obrońca Warszawy w 1939 r. jeniec oflagu, żołnierz AK, od 1945-49 pełnomocnik PCK, za działalność w WIN aresztowany i osadzony w więzieniu (1949-1952). Patron krwiodawców w ZSZ NR 1.
prof. Stanisław Wiśniewski (1879-1943) - prezes Oddziału Miejskiego PCK w czasie okupacji niemieckiej w latach 1940-41. Przed II wojną światową długoletni prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
prof. Władysław Zieliński (1897-1979) – twórca ruchu czerwonokrzyskiego w 1929 roku w Dębicy i jego prezes do 1937 roku.
Kazimiera Zielińska (1903-1999) – od 1945 do 1963 roku działaczka czerwonokrzyska, sekretarz, pełnomocnik, kierownik Powiatowego Oddziału PCK w Dębicy.
dr med. Aleksander Mikołajków (1903-1944)- działacz czerwonokrzyski przed II wojną światową. W czasie okupacji w jego domu,przez 2 lata, przebywało w ukryciu trzynaścioro Żydów.
prof. Piotr Klamut (1905-1970)-nauczyciel, inspektor szkolny. Konspirator ZWZ, aresztowany w 1940 roku okupanta. Przez 5 lat był więźniem4 niemieckich obozów koncentracyjnych. Długoletni prezes Powiatowego Oddziału PCK w Dębicy.
Zdzisława Grunboeck (1919-2011) - nauczycielkawf. W czasie okupacji była łączniczką w tarnowskim AK. Pracowała jako pomoc biurowa w PCK i RGO. Po wojnie prowadziła szkolne koło PCK w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy.
Tadeusz Ozga (1911-1994)- pracownik Sanepidu. Działacz czerwonokrzyski od 1950 roku do ostatnich chwil życia. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego, następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W latach 1983-1993 członek Rejonowej Rady Krwiodawstwa PCK w Dębicy.
Stanisław Marian Łukasik (1901- 1955) - działacz czerwonokrzyski w czasie okupacji i po II wojnie światowej. Burmistrz miasta w latach 1949-1952.Ojciec Stanisława Ludwika Łukasika.
Stanisław Ludwik Łukasik (1950-2012) - Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. W Polskim Czerwonym Krzyżu działał blisko 40 lat. Pełnił w nim wiele ważnych funkcji. Był członkiem dębickiej Rejonowej Rady HDK, członkiem ZW PCK w Tarnowie, Komisji Rewizyjnej w Dębicy, Tarnowie i Rzeszowie. Od 1997 roku do ostatnich chwil życia pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Rejonowego w Dębicy.
Helena Pudłowska (1919-1986) - matka Stanisława Ludwika Łukasika. Przez 20 lat przewodnicząca zakładowego Koła PCK w ZPG Stomil oraz członek Zarządu Powiatowego PCK w Dębicy.
Jan Kozacki (1925-1999) - inspektor szkolny. Prezes Oddziału Powiatowego PCK w latach 1968-1969.
Józef Stec (1911-1995) Harcerz, sanitariusz w akcji "Burza", walczył na Kałużówce, fotograf i działacz PCK przed II wojną światową, w czasie okupacji i po wojnie. Za działalność w WIN osadzony w więzieniu na 5 lat.
lek.med. Jan Szymaszek (1913-1997). Lekarz 5 Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. We wrześniu 1939 roku wieziony do Rzeszy ucieka z transportu. Członek AK. W czasie akcji "Burza" lekarz szpitala polowego w pobliżu Kałużówki. Działacz w Komisji Krwiodawstwa w ZR PCK w latach 1963-1983.

 Uczniowie  Szkolnego Klubu PCK z wizytą na Cmentarzu Parafialnym w Dębicy

Tekst: Marzena Rzucidło-Kołtun
WRÓĆ