INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


21 marca 2018 r. Finał konkursu „Mechanik we wspomnieniach”
21 marca 2018 r. Finał konkursu „Mechanik we wspomnieniach”
21 marca 2018 r. Finał konkursu „Mechanik we wspomnieniach”

Nasza szkoła w tym roku obchodzi 80-lecie istnienia. Historia tych mu-rów sięga czasów przedwojennych. Przez te wszystkie lata uzbierała się całkiem spora społeczność naszych absolwentów. Oni tu spędzili swoje młode lata i wynieśli mnóstwo wspomnień. Aby choć niewielką część hi-storii tej szkoły, zapisanej w pamięci absolwentów ocalić od zapomnie-nia szkoła ogłosiła konkurs „Mechanik we wspomnieniach” i już przy-szedł czas na uroczyste jego rozstrzygnięcie. Uczniowie z gimnazjum mieli za zadanie wykonać pracę na temat „Mechanik we wspomnieniach absolwentów”. Mógł być to monolog, wywiad, zbiór anegdot czy komiks. Nadeszły pięknie wykonane dzieła, za które serdecznie dziękujemy za-równo wykonawcom jak i absolwentom, którzy podzielili się z Wami swoimi wspomnieniami. Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców, dla których nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Dębicy i Stowarzy-szenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dę-bicy „SZANSA”.

1 miejsce: Aleksandra Lula 2 miejsce: Kacper Ciak 3 miejsce: Żmuda Alicja i Małgorzata Gaweł

21 marca 2018 r. Finał konkursu „Mechanik we wspomnieniach”

Gratulujemy! Piękne prace przygotowali także:
Emilia Petelę,
Aleksandra Rymut,
Agnieszka Hodur,
Patryk Mormol,
Patrycja Skowron,
Lila Więch,
Wiktoria Stanoch,
Elwira Żurek.

21 marca 2018 r. Finał konkursu „Mechanik we wspomnieniach”

Tekst: Anna Zięba
WRÓĆ