INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


SEMINARIUM BRANŻOWE WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWE

 


SEMINARIUM BRANŻOWE WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWE
SEMINARIUM BRANŻOWE WŁÓKIENNICZO-ODZIEŻOWE

17 i 18 października bieżącego roku w Warszawie odbyło się seminarium branżowe, które dotyczyło branży włókienniczo-odzieżowej i skórzano-obuwniczej. Naszą szkołę reprezentowały Halina Brzeska i Edyta Matusik – nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych na kierunku technik technologii odzieży i technik przemysłu mody.

Celem spotkania było nawiązanie porozumień branżowych, które są kolejnym krokiem w procesie zmian w kształceniu zawodowym prowadzonym we współpracy z pracodawcami.

W pierwszym dniu seminarium, tuż po uroczystym otwarciu, wysłuchałyśmy prelekcji przedstawicieli wielu instytucji m.in. Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także Instytutu Badań Edukacyjnych. Tematyka wystąpień dotyczyła: rewolucji przemysłowej, nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki, a także wprowadzono nas do warsztatów, które odbyły się w kolejnym dniu.

Warsztaty branżowe rozpoczął projektant - mistrz mody polskiej Jerzy Antkowiak w towarzystwie swego młodszego następcy Tomasza Ossolińskiego (prowadzącego i opiekuna uczestników dwóch polskiej edycji „Project Runway”). W tym dniu uczestnicy warsztatów starali się odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących kształcenia zawodowego m.in. jakich umiejętności uczymy, a jakich powinniśmy uczyć, jak wygląda egzamin zawodowy i jaka może być rola pracodawców na egzaminie? Czy umiejętności określone w podstawie programowej są wystarczające do podjęcia pracy?

Po emocjonujących warsztatach nadszedł czas na podsumowanie, którego podjęli się przedstawiciele MEN, CKE i ORE wypracowując wspólny wniosek, że czeka nas wiele pracy, aby osiągnąć cel jakim jest zwiększenie zainteresowania przemysłem włókienniczo-odzieżowym i współpracy szkół z przedsiębiorcami.


Tekst: organizatorzy

GaleriaWRÓĆ