INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Młodzież naszej szkoły na spotkaniu autorskim z pisarką Moniką Sznajderman
Młodzież naszej szkoły  na spotkaniu autorskim z pisarką Moniką Sznajderman
Młodzież naszej szkoły na spotkaniu autorskim z pisarką Moniką Sznajderman

W dniu 8 listopada br. w gmachu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy gościła pani Monika Sznajderman –pisarka i antropolożka kultury. Jest ona autorką takich książek jak: Zaraza-mitologia dżumy, cholery i AIDS, Współczesna Biblia Pauperum, Szkice o kulturze popularnej, Błazen-maski i metafory oraz Fałszerze pieprzu. Ta ostatnia pozycja była nominowana do Nagrody NIKE za 2016 rok. Na spotkaniu opowiedziała o genezie powstania tej książki, która jest historią jej rodziny o polsko-żydowskich korzeniach.

W ramach współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną młodzież naszej szkoły z klas IID oraz IIIE chętnie wzięła udział w tym spotkaniu. Autorka przekazała prawdziwy obraz historii swojej polsko-żydowskiej (od strony ojca) rodziny. Żydowska połowa książki przejmuje opowieścią o holokauście. Powstała na podstawie odnalezionych fotografii, które przetrwały wojnę wysłane do krewnych do Ameryki i Australii.

Druga polska część autobiografii - ze strony matki fascynuje losami ziemiańskich przodków pochodzących z polsko saksońskiej rodziny. Autorka odtwarza pieczołowicie dzieje rodziny tj. wspomnienia , anegdoty , zachowane mebelki np. zielony stoliczek do brydża przy którym skupiało się towarzyskie życie rodzinne.

Pisarka uświadamia nam ulotność istnienia, złożoność losów ludzkich, a przede wszystkim wartość i znaczenie pamięci, aby trwały pokolenia.


Oprac. M. Kasprzyk
WRÓĆ