INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


II DIECEZJALNY KONGRES LUDZI PRACY
II DIECEZJALNY KONGRES LUDZI PRACY
II DIECEZJALNY KONGRES LUDZI PRACY

Dnia 20 kwietnia 2018 r.pod opieką Pana Dyrektora Wiesława Przybysza i wychowawcy Barbary Stawarz - Schab klasa 2 A TZ uczestniczyła w II Diecezjalnym Kongresie Ludzi Pracy, który odbył się w kinie Kosmos w Dębicy. Młodzież wysłuchała wykładów wygłoszonych przez ks. dr hab. Ireneusza Stolarczyka, ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza, ks. dr Andrzeja Jedynaka, Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla, Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy oraz radcy prawnego Agnieszki Posłuszny na temat problemów pracy, wiary i patriotyzmu.

Odnosząc się do I Kongresu Ludzi Pracy przypomniano o problemach świata pracy ówczesnej Polski i porównano z obecną sytuacją. Zwrócono uwagę na fakt iż obecny rząd większość wyartykułowanych wtedy trosk ludzi pracy, stara się skutecznie rozwiązywać. Marząc o Polsce demokratycznej, praworządnej i z silną gospodarką niezbędny jest etos pracy, pobudzenie patriotyzmu i szacunek do katolicyzmu nierozerwalnie związanego z polskością. Sporą uwagę poświęcono „Solidarności”. Przypomniano, że utworzyli ją ludzie pracy i była ona zwieńczeniem polskiej drogi do wolności. Nie ma bowiem godności bez wolności. To wolność stwarza przestrzeń do swobodnej walki o realizację pragnień, z których zrodziła się Solidarność.

Problem patriotyzmu, wiary i pracy ukazany został w oparciu o naukę Jana Pawła II. Młodzieży uzmysłowiono , że : „Człowiek nie jest sam, żyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała ludzka egzystencja ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy i wymiar społeczny.”

Na zakończenie Kongresu uczniowie wzięli udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym poszanowania pracy ludzkiej, dojrzałości, odpowiedzialności oraz wiary i patriotyzmu – filarów polskości i drogi do trwałego rozwoju gospodarczego.

II DIECEZJALNY KONGRES LUDZI PRACY

TEKST: Barbara Stawarz - Schab
ZDJĘCIA: Wiesław Przybysz
WRÓĆ