INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


XIII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „ODKRYJ NA NOWO POWIAT DĘBICKI" ORAZ XIII POWIATOWA DEBATA EKOLOGICZNA POD HASŁEM „EKOLOGIA TO MODA CZY KONIECZNOŚĆ”
XIII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „ODKRYJ NA NOWO POWIAT DĘBICKI
XIII POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „ODKRYJ NA NOWO POWIAT DĘBICKI" ORAZ XIII POWIATOWA DEBATA EKOLOGICZNA POD HASŁEM „EKOLOGIA TO MODA CZY KONIECZNOŚĆ”

28 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Odkryj na nowo powiat dębicki” połączony z XIII Debatą Ekologiczną „Ekologia to moda czy konieczność”, na którym uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.

Debata i konkurs zorganizowane zostały we współpracy ze Starostwem Powiatowym w ramach Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.

Wśród zaproszonych gości byli:

 • dr Anna Wilczyńska - Dyrektor Wydziału Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Dębicy,
 • Joanna Przeworska – Erazmus –inspektor Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy,
 • Fryderyk Kapinos– dyrektor ds. marketingu Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego TAURUS w Pilźnie,
 • Bożena Zielińska - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Absolwentów ZSZ Nr1 w Dębicy oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy.

Tematem debaty było hasło „Ekologia to moda czy konieczność”, a celem kształtowanie proekologicznych postaw i uświadomienie roli ekologii w ochronie środowiska i życiu codziennym.

W debacie głos zabrali: pani Joanna Przeworska – Erazmus, która mówiła o skutkach zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby na terenie powiatu dębickiego.

Pan Fryderyk Kapinos omawiał wpływ konserwantów, dodatków i sztucznych polepszaczy smaku na zdrowie człowieka. Zwracał szczególną uwagę na różnice między produkcją żywności ekologicznej i produkcją żywności metodą tradycyjną. Omawiał, w jaki sposób firma „TAURUS” produkuje wędliny, pierogi i inne wyroby garmażeryjne metodą tradycyjną i staropolską oraz na co zwracać uwagę podczas kupowania wędlin. Przypomniał także zasady zdrowego odżywiania.

Wystąpienia zaproszonych gości utwierdziły wszystkich w przekonaniu, że dla ochrony środowiska i ekologii nie może być alternatywy.

Drugą częścią spotkania był konkurs ekologiczny zorganizowany w dwóch kategoriach: wiedzowej i plastycznej.

W kategorii wiedzowej 2 – osobowe drużyny z 9 szkół odpowiadały na 25 pytań testowych. Następnie wszyscy uczestnicy etapu pisemnego równocześnie odpowiadali na 30 pytań wyświetlanych podczas prezentacji, dotyczących głównie walorów przyrodniczych i ciekawych miejsc powiatu dębickiego oraz ich ochrony. Maksymalną liczbę punktów jaką można było uzyskać z obu części wynosiła 80 punktów. Suma punktów uzyskanych przez drużynę w części pisemnej i ustnej dała ostateczne wyniki konkursu.

Finaliści XIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego – Odkryj na nowo powiat dębicki:

 • I miejsce – Angelika Kurek i Anna Kaczka z I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy (50 pkt)
 • II miejsce – Monika Berek i Kamila Podolska z Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy (45 pkt)
 • III miejsce – Kinga Jarotek i Paulina Rogowska z Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy (43 pkt)

Uczniowie biorący udział w kategorii plastycznej konkursu wykonali prace plastyczne na temat: „DRUGIE ŻYCIE ODPADÓW - GOSPODARKA ODPADAMI I SUROWCAMI WTÓRNYMI NA TERENIE POWIATU DĘBICKIEGO”.

Finaliści XIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego – kategoria plastyczna:

 • I miejsce – Gabriela Kurdziel z Zespołu Szkół Nr4 w Dębicy
 • I miejsce – Natalia Gwiżdż z Zespołu Szkół w Brzostku
 • II miejsce – Angelika Madej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
 • III miejsce – Oliwia Mosior z Zespołu Szkół Zawodowych Nr1w Dębicy
  WYRÓŻNIENIA:
 • Wiktoria Kosińska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
 • Żaneta Ćwik z Zespołu Szkół Zawodowych Nr1w Dębicy
 • Michał Skwira z Zespołu Szkół Zawodowych Nr1w Dębicy

Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy konkursu wiedzowego i plastycznego otrzymali nagrody w postaci dyplomów.

Prace konkursowe były wyeksponowane i połączone z kiermaszem przepięknych prac i rękodzieła wykonanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy.

Nauczycielami organizującymi debatę i konkurs byli: Małgorzata Parys, Beata Mazur oraz Barbara Dembińska, którym serdecznie dziękujemy.


Tekst: Małgorzata Parys

GaleriaWRÓĆ