INFORMACJE
Informator Gimnazjalisty
KALENDARZ
Odwiedziło nas już:
Liczniki
osób.


Podsumowanie X edycji konkursu „TECHNIK ABSOLWENT ROKU”
Logo
Podsumowanie X edycji konkursu „TECHNIK ABSOLWENT ROKU”

We wrześniu bieżącego roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy popularnie nazywany „Mechanikiem” zgłosił swojego absolwenta Cezarego Ziębę (mechatronika) do konkursu „Technik Absolwent Roku 2016” organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Konkurs przebiega dwuetapowo – etap I organizują terenowe oddziały SIMP (w naszym przypadku oddział w Rzeszowie), etap II finałowy jest organizowany przez Zarząd Główny SIMP w Warszawie.

W konkursie biorą udział absolwenci średnich szkół zawodowych o branżach mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, elektrycznej, informatycznej oraz pokrewnych (elektronika, teleinformatyka, cyfrowe procesy graficzne, energetyka odnawialna oraz inne). Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie. Istotą konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole, wyników egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz różnych form konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Cezary Zięba, trzykrotny stypendysta Prezesa Rady Ministrów, uczestnik licznych olimpiad, konkursów zarówno ogólnokształcących jak i zawodowych oraz kursów zawodowych rozszerzających i pogłębiających wiedzę nie miał problemów z pokonaniem I etapu konkursu, a jego zgłoszenie zostało wysłane do finałowego konkursu. Główna Komisja Konkursowa składająca się z doświadczonych inżynierów i nauczycieli przedmiotów zawodowych dokonała analizy przesłanych dokumentów i ostatecznie wyłoniła najlepszych absolwentów w skali kraju.

W konkursie finałowym absolwenci zostali podzieleni branżowo na 6 grup z których wyłoniono zwycięzców z każdej grupy w kategorii TECHNIK ABSOLWENT 2016 (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia). Następnie spośród zwycięzców grup branżowych zostali wyłonieni najlepsi absolwenci w skali kraju czyli laureaci nagrody SUPER TECHNIK ABSOLWENT 2016 (I, II, III miejsce). W tym roku bezkonkurencyjni okazali się absolwenci grupy mechatronicznej którzy stanęli na całym podium, a wśród nich znalazł się Cezary Zięba zdobywca II miejsca oraz tytułu SUPER TECHNIK ABSOLWENT 2016, co oznacza że jego wyniki okazały się „wicemistrzowskie” w skali kraju spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur we wszystkich zawodach.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się podczas uroczystej Gali podsumowującej X edycję konkursu „TECHNIK ABSOLWENT” oraz XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych. Gala odbyła się 8 grudnia 2016 roku w Warszawskim Domu Technika NOT (Naczelna Organizacja Techniczna).

Zespół Szkół Zawodowych Nr1 im. Jana Pawła II w Dębicy kładzie duży nacisk na kształcenie fachowców współpracując z lokalnymi firmami, co przekład się na sukcesy uczniów „Mechanika” na polu naukowym oraz zawodowym. Wyjazd na Galę zapewniła firma patronacka Ventor Sp. z o.o. współpracująca ze szkołą.

Cezary Zięba, na co dzień zapalony programista jest obecnie studentem Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechatronika, więc być może w przyszłości zostanie laureatem kolejnego konkursu w/w na najlepszą „pracę dyplomową”.


Opracowanie: Józef Dybowski

GaleriaWRÓĆ
ORGANIZACJE SZKOLNE
AGENDY SZKOLNE
LOSOWE ZDJĘCIE

ZdjęcieLINKI

Starostwo Powiatowe

PCEN

OKE

MEN

KO

Moodle System
Polski/Polish
Angielski/English
Niemiecki/Deutsch
page rank